Förändringar gällande tillhandahållande av fastighetsprisinformation

4 september 2023

Skatteverket ändrar sitt tillhandahållande av taxeringsinformation till Lantmäteriet vilket påverkar fastighetsprisprodukterna.

Som vi tidigare informerat kommer Skatteverket att förändra sitt tillhandahållande, se nyhet från 2 maj 2023. Anpassning mot Skatteverkets förändrade informationsstruktur gällande 
taxeringsinformationen pågår. Ett första utkast som beskriver förändringarna i Fastighetsprisprodukterna finns tillgängliga på respektive produktsida.

Observera att det kan tillkomma ytterligare förändringar i dokumentationen.

Planerad driftsättning för de nya versionerna av Fastighetsprisuttag och Fastighetsprisavisering är Q1 2024 med en hård övergång vilket innebär att de gamla versionerna avvecklas.

Produkterna kommer att levereras i samma leveransformat och med samma beställningsförfarande som nu.