Uppdaterad information - Nytt datum för avveckling av Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt

8 juni 2022

Från 3 maj 2022 finns de nya versionerna av Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt tillgängliga. För att möjliggöra anpassningar av konsumerande system mot de nya tjänsterna, ser vi ett behov att flytta fram avvecklingsdatum för de utgående versionerna till 2023-03-31.

Vi har tidigare kommunicerat ett avvecklingsdatum för Fastighet Direkt v.2.1, Gemensamhetsanläggning Direkt v.1.7 och Rättighet Direkt v.1.4 till 2022-11-30. Detta flyttas nu fram och nytt datum för avveckling är 2023-03-31. Läs mer om förändringarna som sker i de nya versionerna av tjänsterna i nyheten från 2022-01-27.

En ny version av Markreglering Direkt kommer att finnas tillgänglig i början av oktober 2022 och avvecklingen av Markreglering Direkt 1.5 kommer ske 2023-05-31. Vi vill redan nu meddela att vi inte kommer ha möjlighet att ha version 1.5 tillgänglig efter 31 maj och vill uppmana att planera in omställningen till den nya versionen i tid.

För mer information, se produktsidorna Fastighet och Samfällighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt , Rättighet Direkt  och Markreglering Direkt.