Nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt

27 januari 2022

Nya versioner av direktåtkomsttjänsterna Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt kommer finnas tillgängliga från och med 3 maj 2022. Vi vill uppmärksamma att det gjorts större modellförändringar i de kommande versionerna.

I nyhet från 2021-11-23  informerade vi att direktåtkomsttjänsterna kommer att uppdateras till nya versioner i början av maj 2022. Nedan redovisar vi ett urval av de förändringar som införs i den nya versionen av respektive tjänst, med en jämförelse mot den nu gällande versionen. Notera att förändringarna bland annat innebär att fastighetsnycklar (FNR) utgår och ersätts med UUID i de nya versionerna av tjänsterna. De nu gällande versionerna kommer att finnas parallellt med de kommande versionerna fram till att de avvecklas 2022-11-30.

Fastighet Direkt

Gällande version 2.1

Kommande version 3.0

Produktens namn Fastighet Direkt

Ändras till Fastighet och samfällighet Direkt

Fastighetsnyckel

Utgår

Delmängden Basinformation är obligatorisk

Delmängden Basinformation är ej obligatorisk

Delmängden Geometri

Byter namn till Område

Delmängden Äldre beteckning

Byter namn till Beteckning före reformen

Outredda områden

Redovisas inte

Ajourförande myndighet

Redovisas inte

Distrikt

Redovisas inte

Förvaltande förenings typ och namn

Redovisas inte (finns i Samfällighetsförening Direkt)

Äldre registerbeteckning

Redovisas inte (finns i Registerbeteckning Direkt)

 

Nytt - Söka med aktbeteckning

 

Nytt - Olokaliserade fastighetsområden

 

Nytt - Scope i API-portalen för autentisering

Fastighet och samfällighet Direkt v. 3.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-03

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-03

Gemensamhetsanläggning Direkt

Gällande version 1.7 

Kommande version 2.0

SOAP-gränssnitt

REST-gränssnitt XML & JSON

Fastighetsnyckel

Utgår

Funktion saknas

Söka med aktbeteckning

Delmängden Äldre beteckning

Byter namn till Beteckning före reformen

Förvaltande förenings typ och namn

Redovisas inte (finns i Samfällighetsförening Direkt)

 

Nytt - Scope i API-portalen för autentisering

Gemensamhetsanläggning Direkt v. 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-03

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-03

Rättighet Direkt

Gällande version 1.4

Kommande version 2.0

SOAP-gränssnitt

REST-gränssnitt XML & JSON

Fastighetsnyckel

Utgår

Funktion saknas

Söka med aktbeteckning

Delmängden Förmån/Last (Berörkrets)

Byter namn till Rättsförhållande

 

Nytt - Fastighetstillbehör

 

Nytt - Scope i API-portalen för autentisering

Rättighet Direkt v. 2.0.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-03

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-03

Dokumentation kommer att publiceras på respektive produktsida så snart som möjligt: