Påminnelse - avveckling av Belägenhetsadress Direkt, Byggnad Direkt och Samfällighetsförening Direkt

12 september 2023

Utgående versioner av direktåtkomstprodukterna Belägenhetsadress Direkt, Byggnad Direkt och Samfällighetsförening Direkt kommer att avvecklas 2023-10-31 och har ersatts av nya versioner.


Följande utgående versioner kommer att avvecklas:

  • Belägenhetsadress Direkt v.4.1
  • Byggnad Direkt v.2.0
  • Samfällighetsförening Direkt v.2.1

Dessa produktversioner har ersatts av följande versioner:

  • Belägenhetsadress Direkt v.4.2
  • Byggnad Direkt v.3.0
  • Samfällighetsförening Direkt v.2.2

För mer information, ta del av produktsidorna: