Påminnelse - avveckling av Belägenhetsadress Direkt, Byggnad Direkt och Samfällighetsförening Direkt

12 September 2023

Utgående versioner av direktåtkomstprodukterna Belägenhetsadress Direkt, Byggnad Direkt och Samfällighetsförening Direkt kommer att avvecklas 2023-10-31 och har ersatts av nya versioner.


Följande utgående versioner kommer att avvecklas:

  • Belägenhetsadress Direkt v.4.1
  • Byggnad Direkt v.2.0
  • Samfällighetsförening Direkt v.2.1

Dessa produktversioner har ersatts av följande versioner:

  • Belägenhetsadress Direkt v.4.2
  • Byggnad Direkt v.3.0
  • Samfällighetsförening Direkt v.2.2

För mer information, ta del av produktsidorna:

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website