På Lantmäteriets webbplats används kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig som besökare. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor och hur vi använder dem.

 

Mark- och fastighetsrådet

Mark- och fastighetsrådet är Lantmäteriets forum för att diskutera fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor med företrädare inom lantmäteriområdet.

Rådets medlemmar kommer från de privata, kommunala och statliga sektorerna och representerar flera stora företag, intresseorganisationer och myndigheter inom främst fastighetsområdet. Medlemmar i rådet är också representanter för civilingenjörsutbildningarna vid KTH i Stockholm och LTH i Lund. Chefen för division Fastighetsbildning är ordförande i rådet. Möten hålls två gånger per år.

I rådet diskuteras fastighetsfrågor av gemensamt intresse för medlemmarna, såsom lagstiftning och lagtillämpningar, kvalitets- och prisfrågor för lantmäteriförrättningar och fastighetsregister, kompetens- och utbildningsfrågor. Genom rådet har Lantmäteriet möjlighet att informera om sin verksamhet samt inhämta synpunkter och förslag från stora användare av Lantmäteriets produkter.

Rådets medlemmar:

Lantmäteriet, Fastighetsbildning
Boverket
De kommunala Lantmäterimyndigheterna
Sveriges Domstolar
Fastighetsägarna Sverige
Fortifikationsverket
Kungliga Tekniska Högskolan
Lantbrukarnas Riksförbund LRF
Lunds Tekniska Högskola
Länsstyrelsen Norrbotten
Naturvårdsverket
Riksförbundet Enskilda Vägar
Skogsmarksägande bolag
Svensk Energi
Svenska Kraftnät
Sveriges Byggindustrier
Sveriges kommuner och landsting
Trafikverket
Villaägarnas Riksförbund

Dela den här sidan med andra

SAMVERKAN

Nya testdata

Nya testdata för fyra teman från Svensk geoprocess, bygger på data från Mölndals kommun.

Läs mer och ladda hem

Handbok i mät- och kartfrågor

Ny version 2017

De nya dokumenten finns nu tillgängliga för gratis nedladdning.

Aktuella HMK-dokument

Samverkan

Geodata för Blåljus

Tillgången på geodata i Sverige är större än någonsin, ändå har många blåljusaktörer dåliga kartor.

Läs mer om projektet