Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Gtrans

Gtrans är ett program för att utföra koordinattransformationer. Här kan du beställa eller uppdatera installationer av Gtrans.

Gtrans logotype.Gtrans är en programvara för att transformera koordinater för geodetiska och kartografiska ändamål. Vid installationen finns alla aktuella nationella transformationer inkluderade. Användaren kan skapa och lägga till egna transformationer, koordinatsystem och definitioner av filformat.

Ett flertal olika textbaserade filformat kan transformeras, till exempel k-, dxf-, mid/mif-filer, samt egna koordinatlistor.

Gtrans är framtaget för att transformationer och beräkningar skall göras med korrekta algoritmer och med tillräcklig skärpa. Programmet är framtaget av geodesienheten på Lantmäteriet, men har även fått stor spridning utanför Lantmäteriet.

Du får tillgång till Gtrans genom att registrera dig som användare. För att eventuella felrättningar skall kunna distribueras måste varje Gtrans-användare registreras. Registerhållningen och distributionen av revisioner finansieras genom en registreringsavgift.

Beräkningsdelen i Gtrans kan även byggas in i ett eget programsystem. För mer information se programbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

Utbildning i programmet ingår som en del i kurspaketet Koordinatsystem och Gtrans.

Om aktuell version

Den aktuella versionen av Gtrans är 3.63 och går även att köra under Windows 7 och senare.

Du som vill uppdatera din programinstallation med geoidmodellerna SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70 hittar dem bland uppdateringarna för Gtrans.

Tidigare versioner

Versionshistoriken finns i Gtrans versionshistorik (txt, nytt fönster).

Beställning

Gtrans 3.63 kan beställas mot en registreringsavgift à 1 000 kr. Programmet kan därefter laddas ner via en ftp-länk som skickas ut via e-post.

För registrerade användare av version 3.10 ‑ 3.62 tillhandahålls fri uppgradering till version 3.63 som inte kräver ny registrering. Kontakta geodesienheten för att få tillgång till uppgraderingen.

Beställningsblanketter

Fyll i aktuell blankett nedan för att beställa Gtrans. Underskriven blankett skannas och skickas med e-post till geodesi@lm.se.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på webbplatsen www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter.

Uppdatering

Här presenteras alla uppdateringar och tillägg som finns tillgängliga för Gtrans.

Geoidmodellerna SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70

Du lägger till SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70 i en befintlig installation genom att följa handledningen, som finns att ladda hem under punkt 1.

 1. Handledning för att lägga till SWEN17_RH2000 och SWEN17_RH70 till Gtrans (pdf, nytt fönster)
 2. SWEN17-tillägg till Gtrans (zip, nytt fönster)

Frågor och svar om Gtrans

Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna när det gäller programvaran Gtrans.

För att transformera punkter med Gtrans krävs förutom koordinater ett transformationssamband som anges i transformationsdialogen genom att till exempel ange från- och till-system och låt Gtrans hitta ett samband. Rekommenderas för att snabbt hitta ett samband mellan två koordinatsystem.

Transformationssamband kan även väljas på andra sätt, till exempel genom att lista alla tillgängliga samband eller genom att bläddra till en oregistrerad transformationsfil.

De transformationssamband som följer med Gtrans är mellan vissa standardsystem.

I vissa fall kan Gtrans själv sätta ihop en kedja av transformationer för att gå mellan angivna koordinatsystem. För att få Gtrans att sätta ihop en kedja väljer man från- och till-system och väljer Skapa ny direkt i den dialogruta som dyker upp. Gtrans väljer då en väg baserad på de standardtransformationer som finns i programmet.

För att Gtrans ska lyckas hitta en väg måste det finnas standardtransformationer för alla steg i kedjan.

Om Gtrans inte lyckas kan det bero på att

 • något transformationssteg saknas i standarduppsättningen av transformationssamband
 • kedjan kräver för många steg
 • från- och till-systemen innehåller olika höjdsystem som saknar samband.

En kedja av transformationssamband kan även sättas ihop manuellt.

Det globalt anpassade SWEREF 99 som används i Sverige motsvarar WGS 84. Läs mer om förhållandet mellan WGS 84 och SWEREF 99.

Samband mellan RT 90 och SWEREF 99 finns definierade i Gtrans.

Det finns inget transformationssamband definierat mellan RH 2000 och RH 70. Därför kan Gtrans inte användas för att transformera mellan systemen.

Tf-filen innehåller det direkta sambandet mellan två koordinatsystem och tfi-filen är dess invers, alltså sambandet i motsatt riktning.

En tf-fil som inte är registrerad i Gtrans kan inte hittas automatiskt. För att använda sambandet måste filen pekas ut, det görs från Transformationsdialogen och knappen Bläddra. Observera att filen inte kan ligga i Arkiv- eller sys-mappen.

Nya transformationsfiler kan lagras i Gtrans genom knappen Lagra som blir aktiv när en oregistrerad transformationsfil öppnas.

I mappen Sys ligger alla transformationssamband, restfelsmodeller och geoidmodeller som följer med Gtrans vid installation.

I Arkiv-mappen hamnar allt som användaren själv definierar.

Med vissa undantag skall innehållet i dessa mappar inte ändras av användaren direkt, utan endast via programmet.

En triadbas har filändelsen *.tr1 eller *.tr2. Den anropas från en transformationsfil. För att Gtrans ska kunna hitta triadbasen måste den ligga i någon av nedanstående mappar.

 • Sys – Endast de triadbaser som följer med programmet ska ligga i denna mapp.
 • Arkiv – Här kan triadbaser läggas in utan att registrera filen. Rekommenderas om transformationen kommer att göras flera gånger eller om filerna som skall transformeras ligger i flera olika mappar.
 • Aktiv mapp – Gtrans kan även hitta triadbaser som ligger i den mapp som är öppen i Indatadialogen, Aktiv mapp. Rekommenderas om transformationen skall utföras en gång, eller om alla filer som skall transformeras ligger i just den mappen.

Som standard skriver Gtrans latitud longitud som grader minuter och sekunder med fem decimaler.

Utdataformatet kan ändras genom att klicka på knappen med en skalstock, Alternativa inställningar för koordinatformat. Knappen finns både i Indata- och Transformationsdialogen samt i huvudmenyn.

Under Lat long kan inställningar göras för att skriva decimala grader eller grader och minuter.

I indatadialogen finns knappen Kformat, där andra format än standard k-fil kan väljas.

Ja, med verktyget Skapa kan flera transformationssteg sättas ihop till en transformationsfil. De olika transformationsstegen kan väljas genom att:

 • Låta Gtrans söka efter ett steg i kedjan. Detta förfarande är lämpligt när steget är ett fördefinierat steg som finns i programmet. Även transformationssteg som skapas ur koordinatsystemsdefinitioner kan läggas till på detta sätt.
 • Ett samband som finns registrerat i en transformationsfil kan inkluderas genom att Lägga till från tabell.
 • En oregistrerad transformationsfil kan läggas till genom att bläddra.
 • Ett transformationssteg kan läggas till som antingen en plan formel eller en 3D-formel.

Ja, det går att skriva egna koordinatformatsfiler, kf-filer. Till detta används med fördel det inbyggda verktyget som nås från kformatsdialogen och knappen Skapa nytt.

Interaktiv koordinattransformation

Du kan också transformera koordinater i vår interaktiva tjänst.