Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Referenssystem

Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan.

I den geodetiska beskrivningen av jorden skiljer vi mellan tre grundläggande ytor.

  • Jordytan, som innefattar havsytan där det finns hav, är den yta som vi normalt vistas på.
  • Geoiden är den nivåyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havsytan.
  • Jordellipsoiden är den matematiska modell, rotationsellipsoid, som bäst ansluter till geoiden.
För att ange läget för punkter på jordytan behöver vi geodetiska referenssystem som bygger på de tre ytorna, deras inbördes relationer och deras ändringar med tiden.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet

Vi ansvarar för de nationella referenssystemen. De är SWEREF 99 i tre dimensioner och i plan, RH 2000 i höjd samt RG 2000 för tyngdkraft. För att säkerställa höjdmätning med GNSS ansvarar vi dessutom för den nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000.

Översikt över svenska referenssystem (pdf; 0,2 MB).

Interaktiva tjänster

Här httar du tjänster för att bland annat transformera koordinater mellan olika referens- och koordinatsystem.