Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Referenssystem

Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan.

I den geodetiska beskrivningen av jorden skiljer vi mellan tre grundläggande ytor.

  • Jordytan, som innefattar havsytan där det finns hav, är den yta som vi normalt vistas på.
  • Geoiden är den nivåyta i jordens tyngdkraftsfält som bäst ansluter till havsytan.
  • Jordellipsoiden är den matematiska modell, rotationsellipsoid, som bäst ansluter till geoiden.
För att ange läget för punkter på jordytan behöver vi geodetiska referenssystem som bygger på de tre ytorna, deras inbördes relationer och deras ändringar med tiden.

Lantmäteriet är ansvarig myndighet

Vi ansvarar för de nationella referenssystemen. De är SWEREF 99 i tre dimensioner och i plan, RH 2000 i höjd samt RG 2000 för tyngdkraft.

SWEREF 99 realiseras av de ursprungliga 21 fundamentalstationerna i det aktiva referensnätet Swepos, och tillgängliggörs i första hand via de fasta referensstationerna i Swepos-nätet. RH 2000 tillgängliggörs genom de höjdfixar som ingår i referensnätet, d.v.s. höjdsystemet är passivt realiserat.

För att säkerställa höjdmätning med GNSS ansvarar vi dessutom för den nationella geoidmodellen SWEN17_RH2000.

Översikt över svenska referenssystem (pdf, 0,2 MB, nytt fönster).

Införande av SWEREF 99 och RH 2000

Lantmäteriet verkar för nationell samordning i geodesifrågor och har under många år bidragit med råd och stöd kring införandet av SWEREF 99 och RH 2000 i andra organisationer.

Genom stödverksamheten får Lantmäteriet också information om status för införandet av referenssystemen i kommunerna. I produktionsföljningssystemet PROFS (nytt fönster) uppdateras statusuppgifterna löpande och redovisas som kartor eller tabeller.

Interaktiva tjänster

Här httar du tjänster för att bland annat transformera koordinater mellan olika referens- och koordinatsystem.