Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Geodesitjänster

Här hittar du ett antal tjänster med anknytning till geodesiområdet.

Du kan bland annat transformera koordinater och beräkna geoidhöjd.

  • Koordinattransformation ger dig möjlighet att välja vilka koordinatsystem du vill transformera mellan.
  • Enkel koordinattransformation kan du använda för att göra om dina positioner från GPS-mottagaren till att passa svenska kartors rutnät.
  • Hitta stompunkt är en e-tjänst där du kan ta ut punktbeskrivningar, koordinat- och höjduppgifter för punkter i de nationella geodetiska referensnäten.
  • Swepos tjänster ger möjlighet till positionsbestämning och navigering på meter- till centimeternivå – i realtid eller genom efterberäkning.
  • Beräkna meridiankonvergens ger dig vinkelskillnaden mellan "kartnorr" och den sanna nordriktningen i en punkt.
  • Beräkna geoidhöjd ger dig skillnaden mellan höjd över ellipsoiden och höjd över havet i en punkt.
  • Polcirkelberäkning ger dig polcirkelns läge för ett år.