Topografi 50 Nedladdning, vektor

Topografi 50 Nedladdning, vektor är öppna data (CC0) och innehåller bland annat byggnader, markslag, vägar, hydrografi och ortnamnstexter.

Beskrivning

Produkten bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.

Den innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag och hydrografi. Produkten innehåller även vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter eget behov.

Du kan till exempel:

 • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
 • integrera kartinformationen i ditt eget system
 • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Så ofta uppdateras informationen

Innehållet i Topografi 50 Nedladdning, vektor framställs genom automatisk generalisering av den grunddatamängd som ingår i Topografi 10 Nedladdning, vektor. Topografi 50 Nedladdning, vektor uppdateras en gång per månad för de indexrutor som berörs av förändringar.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten, Geotorget Beställning. Skapa/ansök om ett konto i tjänsten, logga in och lägg din beställning. I samband med att du skickar in din beställning godkänner du eventuella avgifter och avtalsvillkor. I Geotorget Beställning – Mitt konto, kan du följa dina beställningsärenden och ladda ner producerade data.

Beställning från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Behöver du ansöka om tillstånd?

I vissa fall måste du ha tillstånd för att upprätta databaser och/eller sprida geografisk information, enligt 9 § lag (2016:319) Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information.

Läs mer om Spridningstillstånd.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i Excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen från GSD-Terrängkartan, vektor till Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller:

 • administrativa gränser
 • anläggningsområden och flygplatser
 • byggnader och byggnadsanläggningar
 • hydrografianläggningar och vattendrag
 • höjdkurvor, i 5 och 10 meters ekvidistans
 • kommunikationsinformation, till exempel vägar, järnvägar och vandringsleder
 • kraftledningar
 • kulturhistoriska lämningar
 • markytor
 • militära områden
 • norra polcirkeln
 • ortnamn som finns med i Ortnamnsregistret
 • restriktionsområden i fjällen och skyddad natur