Topografi 50 Nedladdning, vektor

Produkten passar utmärkt som bakgrundskarta och som indata till GIS-tillämpningar. Den är lämplig att använda i skalområdena 1:15 000 - 1:50 000. Innehållet består bland annat av markslag, vägar, stigar, vägbommar och höjdkurvor (10 m ekvidistans i fjällområden och 5 m ekvidistans i övriga landet).

Kort om produkten

Produkten bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet.

Den innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag och hydrografi. Produkten innehåller även vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret.

Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter eget behov.

Du kan:

 • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
 • integrera kartinformationen i ditt eget system
 • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen.

Så ofta uppdateras informationen

Innehållet i Topografi 50 Nedladdning, vektor framställs genom automatisk generalisering av den grunddatamängd som ingår i Topografi 10 Nedladdning, vektor. Topografi 50 Nedladdning, vektor uppdateras en gång per vecka för de indexrutor som berörs av förändringar.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående fil i Excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen från GSD-Terrängkartan, vektor till Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Information om fjällsäkerhet, allemansrätten, GPS, samiska ortnamn m.m. (pdf, nytt fönster)

Informationsskikten innehåller:

 • Administrativa gränser.
 • Anläggningsområden och flygplatser.
 • Byggnader och byggnadsanläggningar.
 • Fjällinformation, till exempel leder, broar och stugor. Täcker fjällområdet från Sälen i söder till Treriksröset i norr.
 • Hydrografianläggningar och vattendrag.
 • Höjdkurvor, i 5 och 10 meters ekvidistans.
 • Kommunikationsinformation, till exempel vägar, järnvägar och vandringsleder.
 • Kraftledningar.
 • Kulturhistoriska lämningar.
 • Markytor.
 • Militära områden.
 • Norra polcirkeln.
 • Ortnamn som finns med i Ortnamnsregistret.
 • Restriktionsområden i fjällen och skyddad natur.

Beställ produkt

Produkten tillhandahålls som öppna data. Beställning sker via Geotorget beställning.

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data, Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)