Swepos Efterberäkning

Tjänsten ger tillgång till referensstationsdata för egen efterberäkning av GNSS-observationer, samt e-tjänst för efterberäkning av statiska GNSS-observationer.

Kort om produkten

Med abonnemang på Swepos Efterberäkning får du tillgång till Beräkningstjänst, Rinex-data och Virtuell rinex för t.ex. efterberäkning av RTK-mätningar.

  • Beräkningstjänsten är en e-tjänst som beräknar noggrann position för inskickade statiska GNSS-mätningar.
  • Med referensdata från Swepos-stationerna kan du beräkna dina statiska GNSS-observationer i egen programvara. Du kan beställa eller själv ladda hem rinex-data för efterberäkning i egen programvara.
  • Om du inte har möjlighet att mäta med Nätverks-RTK kan du istället använda Virtuell rinex för efterberäkning av dina mätningar.

Tillgänglighet

Swepos tjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ges under vardagar.

Beställ produkt

För att få tillgång till Swepos Efterberäkning behöver du teckna ett abonnemang.