Rättighet Visning

Tjänsten presenterar information om rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del.

Kort om produkten

Informationen är uppdelad i två separata skikt:

  • Rättigheter
  • Gränspunktstext, rättigheter

Se presentation av informationsskikten. 

Så ofta uppdateras informationen

Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäterimyndigheter. Många äldre rättigheter saknas i Fastighetsregistret, exempelvis officialservitut, eftersom det före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. För fastigheter som är bildade efter 1972 finns alla rättigheter registrerade. Officialrättigheter registreras i samband med lantmäteriförrättningen.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.


Presentation av informationsskikten

Rättigheter

Skiktet innehåller servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning, vägrätt, gräns för viltvårdsområde samt före detta gräns för kronomark.

Exempelbild "Rättigheter" i skala 1:2000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:2000.

Gränspunktstext, rättigheter

Skiktet innehåller gränspunktsbeteckning.

Exempelbild "Gränspunktstext, rättigheter" i skala 1:500 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:500.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Ny version
Tillgänglig 2022-05-02

Ny visningstjänst

Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.