Ortofoto Visning

Produkten Ortofoto Visning innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i fyra detaljeringsnivåer (upplösningar) samt infrarött (IR) i en nivå. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Produkten innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i fyra detaljeringsnivåer (upplösningar) samt infrarött (IR) i en nivå. Produkten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Produkten ger åtkomst till information i form av bilder. Du kan titta på dem men inte bearbeta eller förändra dem.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom nya flygbilder finns tillgängliga enligt nationella bildförsörjningsprogrammet. Det innebär att nya ortofoton tas fram över cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,4 m eller 0,16 m, med intervall 2 - 10 år, beroende på var i landet det är. Ortofoton över södra Sverige och över områden längs Norrlandskusten tas fram vartannat år, omväxlande före respektive efter lövsprickning, med 0,16 m upplösning. Ortofoton med den högre upplösningen tas även fram över vissa tätorter eller valda områden i övriga delar av landet.

Här kan du läsa mer om planer och utfall för ortofoton.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

För att använda våra geodataprodukter behöver du licens för nyttjande.

I beställningsformuläret kan du både beställa geodataprodukter och ansöka om ett licensavtal.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare av geodata.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.