Ortofoto Visning

Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i fyra detaljeringsnivåer samt infrarött (IR) i en nivå. Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.

Årtal för varje ortofoto redovisas i egna metadatalager. För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i separata metadatalager.

Täckningsgrad

Upplösning 0,16/0,25 m/pixel - De största tätorterna och mer tätbebyggda områden i södra Sverige och längs norrlandskusten i färg (RGB).

Upplösning 0,4/0,5 m/pixel - Rikstäckande i färg (RGB). 

Upplösning 0,5 m/pixel - Rikstäckande i IR.

Så ofta uppdateras informationen

Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.

Ladda hem shapefiler

Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt kan informationsfiler i shapeformat, som innehåller flygbildspunkter, laddas hem och matchas mot ortofotona:

Här hittar du senaste informationen om utfall av produktionen av ortofoto.

I tjänsten GeoLex, som du hittar via denna länk, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Läs mer om Ortofoto

Produktinformation om Ortofoto

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Vi hänvisar till:

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.6

Tillgänglig i verifieringsmiljö från: 2019-09-03

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2019-09-03

 

Versionen kompletteras med lager med de nya upplösningarna 0,16 meter och 0,4 meter. Samtliga lager får förändrade lagernamn.

Förändringen innebär att ny åtkomstpunkt behöver anropas.

Version 1.5.1

Avvecklad 2019-12-03

 

Anpassning av texter för metadata och flygbildssömmar, med avseende på skala och area.

Version 1.5

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2018-06-12

Avvecklad 2019-07-09

GIF-formatet har utgått.

Ändrade namn på tre av lagren

Version 1.4.1

Versionen avvecklad
2018-09-05

Tillgänglig i produktionsmiljö från: 2017-05-09

 

Denna version uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.och innehåller samma nio lager (med samma lagernamn) som den tidigare versionen 1.4 samt alla sex lagren (med samma lagernamn) från Ortofoto Visning Inspire.

Vissa av lagren pekar således på samma datamängder. Den är därför bakåtkompatibel med både den tidigare versionen 1.4 av Ortofoto Visning och även med Ortofoto Visning Inspire. Informationen redovisas även i fler referenssystem, bl.a. Google Mercator.

Version 1.4

Versionen avvecklad 
2017-09-05


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.