Fastighetsindelning Visning, vector tiles

En visningstjänst med fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Formatet, vector tiles, ger andra möjligheter för användning än visningstjänster i rasterformat.

Kort om produkten

Produkten är främst tänkt för användare som utvecklar olika typer av applikationer och tillämpningar för webben. Med visningstjänster av typen vector tiles finns möjlighet att komma åt information om objekten, attribut, samt att stil-/manérsätta data utifrån egna önskemål eller genom att använda Lantmäteriets föreslagna utseende.

Produkten ger möjlighet att koppla ihop information från kartan med våra direktåtkomsttjänster för fastighetsinformation. Dessutom kan egna stilfiler definieras för ett eget utseende på kartan.

Informationen visas upp till skala 1: 10 000.

Informationsinnehåll

Administrativ indelning, fastighetsindelning inklusive fiske, fastighetsgränspunkter och text.
De objekt som har attributet objektidentitet har en referens som kan användas för sökning via Lantmäteriets direkttjänster.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Inom vissa kommunala lantmäterimyndigheter sker ajourhållningen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett.
Efter att uppdatering av informationen är genomförd tar det cirka en timme innan den visas i tjänsten.

Vill du veta varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på?

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

På vår GitHub-sida (nytt fönster) kan du som är utvecklare hitta några enklare kodexempel.

Versionshistorik

Version och datum

Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Ny version 
Tillgänglig 2021-01-20

Ny Visningstjänst


Tekniskt ramverk och standard för visningsprodukter

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av The Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

The Open Geospatial Consortiums webbplats (nytt fönster)

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS.

QGIS webbplats (nytt fönster)

På OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

OSGeos webbplats (nytt fönster)

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen. 

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Behöver du hjälp med att köpa fastighetsinformation eller om du vill ha en skräddarsydd lösning för just din verksamhet ska du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.