Fastighetsinformation Nedladdning utökas med informationstypen Adress och byggnad

26 april 2023

Från och med 3 maj 2023 kommer informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad att bli tillgängliga för beställning i produkten Fastighetsinformation Nedladdning via Geotorget beställning.

I Fastighetsinformation Nedladdning finns sedan tidigare informationstyperna Bestämmelse, Fastighet och Inskrivning tillgängliga för beställning. Från 2023-05-03 kommer även informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad att kunna beställas.

Det har tidigare gått att beställa informationsmängderna Belägenhetadress och Byggnad, i xml-format, via produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang (beställningsgränssnittet Kundportalen). Fastighetsinformation Nedladdning ersätter produkterna nedan.

  • Nedladdning uttag - avvecklas 2023-05-10
  • Nedladdning abonnemang - avvecklas 2023-06-01

Produktdokumentation

Läs mer om informationstypen Adress och byggnad i produktdokumentationen för Fastighetsinformation Nedladdning.

Skillnader mellan produkter

Läs mer om skillnaderna i informationen mellan produkterna Nedladdning uttag/Nedladdning abonnemang och Fastighetsinformation Nedladdning i informationsmappningen.

Mer information

På sidan Produktutveckling inom fastighetsinformation kan du läsa mer om tidplan. 
För mer information, se produktsidan Fastighetsinformation Nedladdning