Produktutveckling inom fastighetsinformation

Här kan du som användare av Lantmäteriets fastighetsinformation ta del av den produktutveckling som sker.

Pågående arbete

Har du frågor, eller vill du lämna synpunkter? Kontakta oss gärna på geodatasupport@lm.se.

Planerade produktionssättningar

2023
Datum Geodataprodukt
1 mars 2023

Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsmängd: Markreglerande bestämmelse.

Belägenhetsadress Direkt v.4.2

Ersätter Belägenhetsadress Direkt v.4.1, som avvecklas 2023-10-31.

Byggnad Direkt v 3.0

Ersätter Byggnad Direkt v.2.0, som avvecklas 2023-10-31.

15 mars 2023

Samfällighetsförening Direkt v.2.2

Ersätter Samfällighetsförening Direkt v.2.1 som avvecklas 2023-10-31

maj 2023

Fastighetsinformation Nedladdning

Informationsmängder:

 • Belägenhetsadress
 • Byggnad 

Samfällighetsförening Nedladdning

Preliminärt oktober 2023

Taxering Direkt v. 3.0

Ersätter Taxering Direkt v.2.0 (avvecklingsdatum ej bestämt).

Preliminärt årsskiftet 2023/2024

Taxering Nedladdning

Planerade avvecklingar 

2023
Datum Geodataprodukt
31 mars 2023
 • Fastighet Direkt v.2.1
 • Gemensamhetsanläggning Direkt v.1.7
 • Rättighet Direkt v.1.4
maj 2023
 • Nedladdning uttag
 • Nedladdning abonnemang
31 maj 2023
 • Fastighet och samfällighet Direkt v.3.0
 • Gemensamhetsanläggning Direkt v.2.0
 • Markreglering Direkt v.1.5
 • Registerbeteckning Direkt v.4.0
 • Rättighet Direkt v.2.0
31 oktober 2023
 • Belägenhetsadress Direkt v.4.1
 • Byggnad Direkt v.2.0
 • Samfällighetsförening Direkt v.2.1

Mer information om befintliga produkter

Mer information om de produkter som påverkas kommer successivt att publiceras på följande produktsidor: