Fastighetsinformation Nedladdning utökas med informationstypen Adress och byggnad

26 April 2023

Från och med 3 maj 2023 kommer informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad att bli tillgängliga för beställning i produkten Fastighetsinformation Nedladdning via Geotorget beställning.

I Fastighetsinformation Nedladdning finns sedan tidigare informationstyperna Bestämmelse, Fastighet och Inskrivning tillgängliga för beställning. Från 2023-05-03 kommer även informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad att kunna beställas.

Det har tidigare gått att beställa informationsmängderna Belägenhetadress och Byggnad, i xml-format, via produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang (beställningsgränssnittet Kundportalen). Fastighetsinformation Nedladdning ersätter produkterna nedan.

  • Nedladdning uttag - avvecklas 2023-05-10
  • Nedladdning abonnemang - avvecklas 2023-06-01

Produktdokumentation

Läs mer om informationstypen Adress och byggnad i produktdokumentationen för Fastighetsinformation Nedladdning.

Skillnader mellan produkter

Läs mer om skillnaderna i informationen mellan produkterna Nedladdning uttag/Nedladdning abonnemang och Fastighetsinformation Nedladdning i informationsmappningen.

Mer information

På sidan Produktutveckling inom fastighetsinformation kan du läsa mer om tidplan. 
För mer information, se produktsidan Fastighetsinformation Nedladdning

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website