Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

HMK är en samling digitala handböcker med riktlinjer för fackmannamässig geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

HMK är till för dig som behöver stöd i ditt yrke

HMK riktar sig särskilt till dig som behöver stöd i din yrkesvardag, till exempel om du jobbar med kravställning, med kvalitetssäkring av arbetsprocesser eller med kompetensutveckling.

Syftet med HMK

Handböckerna tas fram av Lantmäteriet i samverkan med branschintressenter inom privat, statlig och kommunal verksamhet. Syftet med HMK är att bidra till ökad samordning, enhetlighet och kvalitet inom geodata- och samhällsmätningsområdet.

Handböcker

Handböckerna innehåller riktlinjer för dig som behöver yrkesmässigt stöd inom geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

Handböckerna inom HMK.

Mer om HMK

Ta del av fler sidor om HMK: