Handbok i mät- och kartfrågor, HMK

HMK är en samling digitala handböcker med riktlinjer för fackmannamässig geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

HMK är till för dig som behöver stöd i ditt yrke

HMK riktar sig särskilt till dig som behöver stöd i din yrkesvardag, till exempel om du jobbar med kravställning, med kvalitetssäkring av arbetsprocesser eller med kompetensutveckling.

Syftet med HMK

Handböckerna tas fram av Lantmäteriet i samverkan med branschintressenter inom privat, statlig och kommunal verksamhet. Syftet med HMK är att bidra till ökad samordning, enhetlighet och kvalitet inom geodata- och samhällsmätningsområdet.

Handböcker

Handböckerna innehåller riktlinjer för dig som behöver yrkesmässigt stöd inom geodatainsamling, geodetisk mätning och kartografi.

Handböckerna inom HMK