Utbildningar inom HMK

Lantmäteriet erbjuder utbildningar inom HMK, Handbok i mät- och kartfrågor.

Samtliga HMK-utbildningarna är webbaserade, kostnadsfria och anpassade för självstudier.

Logga in i vår lärplattform för anmälan och mer information (nytt fönster). Sök på ordet "HMK".

För närvarande finns nedanstående utbildningar inom HMK.

HMK: En introduktion

Utbildningen ger dig en första introduktion till HMK, bland annat vilka olika HMK-dokument som finns och hur de kan användas.

HMK: En orientering i digital grundkarta

Utbildningen beskriver nyttan med en bra grundkarta och vilka krav som ställs.

HMK: Detaljmätning med GNSS

Utbildningen visar hur en vanlig arbetsprocess för detaljmätning med noggrann GNSS-teknik (RTK) kan se ut, samt innehållet i relevant HMK-handbok. Fokus ligger på kvalitetsaspekter för yrkesmässig användning.

HMK: Kravställning vid upphandling av geodata

Utbildningen ger dig en introduktion till kravställning vid upphandling av geodata med stöd av HMK, bland annat vilka olika HMK-dokument som berörs och vart informationen kan hittas.