Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vanliga frågor och svar

Här kan du kan till exempel få svar på frågor om vem som äger en fastighet, pågående inskrivningsärenden och lantmäteriförrättningar, handläggningstider, om du behöver en karta eller undrar om servitut eller taxeringsvärdet.

På dessa sidor hittar du:

All information om hur du gör för att att ansöka om lagfart finns på sidan Ansök om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav

I vår e-tjänst Vem äger fastigheten kan du som är privatperson och har giltig e-legitimation få information om vem som äger en fastighet. E-tjänsten har en begränsning på 5 sökningar per användare och 24 timmar.

I vår e-tjänst Min karta kan du spara eller skriva ut pdf i valfri skala över det område du önskar för användning som underlag vid till exempel bygglovsansökan.

Om du äger en fastighet kan du logga in i vår e-tjänst Min fastighet och ta del av informationen ur fastighetsregistret.

I vårt beställningsformulär kan du enkelt beställa utdrag ur fastighetsregistret:

Beställ information ur fastighetsregistret

Om du vill göra förändringar som påverkar fastighetens gränser så behöver du ansöka om en lantmäteriförrättning. Information om hur du går tillväga finns på sidan Ändra, lägg ihop och dela en fastighet

Har du frågor om ett pågående inskrivningsärende (exempelvis lagfart, inteckning eller tomträtt)? Då är du välkommen att kontakta oss via telefon.

Komplettering i ett inskrivningsärende skickas till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Ange att det gäller en komplettering, fastighetsbeteckning och märk eventuellt handlingarna med ditt ärendenummer.

Du kan följa pågående lantmäteriförrättningar i vår e-tjänst för lantmäteriförrättningar. Det gäller både ärenden du själv ansökt om och ärenden du på annat sätt är berörd av. I tjänsten ser du också om ditt ärende har blivit tilldelad en handläggare. 

Du som är privatperson eller dödsbodelägare loggar in med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du ta del av informationen genom att kontakta Kundcenter. Företräder du juridisk person kan du också få tillgång till tjänsten.

På sidan Lantmäteriförrättningen steg för steg kan du också läsa mer om vad som händer när vi har tagit emot din ansökan om lantmäteriförrättning. 

Om du behöver komplettera ditt ärende om lantmäteriförrättning gör du så här:

  • De kompletteringar som behöver vara i original märks med ärendenummer och postas till: Lantmäteriet Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.
  • Övriga kompletteringar kan mejlas till vårt kundcenter.

Då passar Min karta som är vår karttjänst. I tjänsten kan du bland annat:

  • Hitta platser, fastigheter och adresser
  • Visa fastighetsgränser
  • Gör en utskrift i valfri skala
  • Titta på kartor samt nya och äldre flygbilder
  • Rita och mäta i kartan
  • Se höjdinformation

I e-tjänsten Min fastighet kan du se om det finns några servitut på fastigheten. I tjänsten hittar du också detaljerade uppgifter om din egen fastighet så som:

  • Lagfart och inteckningar
  • Fastighetsrättsliga åtgärder med tillhörande akter

Läs mer om servitut. Vid ytterligare frågor gällande servitut är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Du kan kostnadsfritt beställa ett utdrag ur fastighetsregistret. I registerutdraget framgår bland annat vem som är lagfaren ägare av fastigheten, inteckningar och taxeringsuppgifter samt uppgifter om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är kopplade till fastigheten. 

Då ska du vända dig till Skatteverket. Via Skatteverket kan du få uppgifter om beslutade taxeringsvärden. Besök tjänsten "söka taxeringsvärde” på Skatteverkets webbplats (nytt fönster).

Då ska du vända dig till den kommun där du vill bygga. Det är byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd som handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.