Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat våra vanligaste frågor och svar. 

I vår e-tjänst Vem äger fastigheten kan du söka på en fastighetsbeteckning och få svar direkt på vem eller vilka som äger fastigheten. 

Då passar Min karta som är vår karttjänst. I tjänsten kan du bland annat:

  • Hitta platser, fastigheter och adresser
  • Visa fastighetsgränser
  • Gör en utskrift i valfri skala
  • Titta på kartor samt nya och äldre flygbilder
  • Rita och mäta i kartan
  • Se höjdinformation

Du kan kostnadsfritt beställa ett utdrag ur fastighetsregistret. I registerutdraget framgår bland annat vem som är lagfaren ägare av fastigheten, inteckningar och taxeringsuppgifter samt uppgifter om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter som är kopplade till fastigheten. 

I vår e-tjänst för lantmäteriförrättningar kan du följa pågående ärenden, både ärenden du själv ansökt om och ärenden du på annat sätt är berörd av. I tjänsten ser du också om ditt ärende har blivit tilldelad en handläggare. Vårt Kundcenter kan också se om ett ärende har fördelats till en handläggare.

På sidan Lantmäteriförrättningen steg för steg kan du också läsa mer om vad som händer när vi har tagit emot din ansökan om lantmäteriförrättning. 

Via e-tjänsten Min fastighet kan du se om det finns några servitut på fastigheten. I tjänsten hittar du också detaljerade uppgifter om din egen fastighet så som;

  • lagfart och inteckningar
  • och fastighetsrättsliga åtgärder med tillhörande akter.

På vår webbplats kan du läsa mer om servitut.

Vid ytterligare frågor gällande servitut är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter.

Inskrivningsärenden

Har du frågor om ett pågående inskrivningsärende (exempelvis lagfart, inteckning, tomträtt)? Då är du välkommen att kontakta Fastighetsinskrivningen på telefon 0771-63 63 63, tonval 2.

Vill du skicka in en komplettering i ett pågående inskrivningsärende?

Komplettering i ett inskrivningsärende skickas till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Ange att det gäller en komplettering, fastighetsbeteckning och eventuellt ärendenummer.


Lantmäteriförrättningar

Vill du följa din pågående lantmäteriförrättning?

Du kan följa dina pågående lantmäteriförrättningar i tjänsten för lantmäteriförrättningar.
Du som är privatperson eller dödsbodelägare loggar in med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du ta del av informationen genom att kontakta Kundcenter.

Företräder du juridisk person kan du också få tillgång till tjänsten.

Behöver du komplettera ditt ärende om lantmäteriförrättning?

De kompletteringar som behöver vara i original ska postas till Lantmäteriet Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.

Märk handlingarna med ärendenumret.

Övriga kompletteringar kan mailas till kundcenter@lm.se.

Då ska du vända dig till den kommun där du vill bygga.

Det är byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd som handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.