Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

CORINE Land Cover

CORINE Land Cover (CLC) är ett av projekten i CORINE (Coordination of Information on the Environment) som initierades av EU med syfte att underlätta planering och genomförande av EU:s miljöpolitik.

Projektets mål är att producera en aktuell och mellan länderna jämförbar databas för miljöområdet. Projektet samordnas av den Europeiska miljöbyrån, EEA.

I produkterna redovisas vegetation och markslag i 44 olika klasser. Av dessa 44 klasser förekommer 35 i den svenska produkten. Klassificeringen är treställig med följande huvudklasser:

  1. Anlagda ytor
  2. Jordbruksmark
  3. Skog
  4. Våtmarker
  5. Vatten

Aktualitet

Nuvarande redovisning är från år 2018.

Den första karteringen genomfördes 1990. Sverige var då inte med i EU och deltog därför inte i karteringen. Vid uppdateringen år 2000 var Sverige däremot med. Ytterligare uppdateringar av CLC gjordes 2006, 2012 och 2018.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska. 

Produktbeskrivning Corine Land Cover 2018 (pdf, nytt fönster)

Product description Corine Land Cover 2018 (pdf, new window)

Rätten att använda Copernicusdata är baserad på principen om fri, fullständig och öppen tillgång vilken fastställts i ”Copernicus data and information policy Regulation (EU) No 1159/2013” daterat 12 Juli 2013. Denna förordning fastställer licensvillkoren för användare av GMES/Copernicus och återfinns här: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1159

Tillgång till dessa data ges enligt nedanstående villkor:

  1. När data sprids eller offentliggörs ska användarna informeras om källan till dessa data, vilken är Europeiska Unionen (EU).
  2. Användarna ska försäkra sig om att inte ge intryck av att unionen officiellt skulle stödja användarens verksamhet.
  3. Om data har anpassats eller ändrats ska användarna tydligt ange detta.
  4. Data förblir Europeiska Unionens egendom.

Produced with funding by the European Union.
 

EU
Copernicus