CORINE Land Cover

CORINE Land Cover (CLC) är ett av projekten i CORINE (Coordination of Information on the Environment) som initierades av EU med syfte att underlätta planering och genomförande av EU:s miljöpolitik.

Projektets mål är att producera en aktuell och mellan länderna jämförbar databas för miljöområdet. Projektet samordnas av den Europeiska miljöbyrån, EEA.

Klassificeringen

I produkterna redovisas vegetation och markslag i 44 olika klasser. Av dessa 44 klasser förekommer 35 i den svenska produkten. Klassificeringen är treställig med följande huvudklasser:

  1. Anlagda ytor
  2. Jordbruksmark
  3. Skog
  4. Våtmarker
  5. Vatten

Aktualitet

Nuvarande redovisning är från år 2018.

Den första karteringen genomfördes 1990. Sverige var då inte med i EU och deltog därför inte i karteringen. Vid uppdateringen år 2000 var Sverige däremot med. Ytterligare uppdateringar av CLC gjordes 2006, 2012 och 2018.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska. 

Produktbeskrivning Corine Land Cover 2018 (pdf, nytt fönster)

Product description Corine Land Cover 2018 (pdf, new window)

Villkor

Rätten att använda Copernicusdata är baserad på principen om fri, fullständig och öppen tillgång vilken fastställts i ”Copernicus data and information policy Regulation (EU) No 1159/2013” daterat 12 Juli 2013. Förordningen fastställer licensvillkoren för användare av GMES/Copernicus.

Tillgång till dessa data ges enligt nedanstående villkor:

  1. När data sprids eller offentliggörs ska användarna informeras om källan till dessa data, vilken är Europeiska Unionen (EU).
  2. Användarna ska försäkra sig om att inte ge intryck av att unionen officiellt skulle stödja användarens verksamhet.
  3. Om data har anpassats eller ändrats ska användarna tydligt ange detta.
  4. Data förblir Europeiska Unionens egendom.

Filer för nedladdning - CLC 2018

Fria datafiler (zip-komprimerade) Filstorlek
Stockholms län 20 MB
Uppsala län 23 MB
Södermanlands län 18 MB
Östergötlands län 28 MB
Jönköpings län 30,5 MB
Kronobergs län 28 MB
Kalmar län 25 MB
Gotlands län 4 MB
Blekinge län 12 MB
Skåne län 22 MB
Hallands län 19 MB
Västra Götalands län 41,5 MB
Värmlands län 35 MB
Örebro län 20 MB
Västmanlands län 19 MB
Dalarnas län 56 MB
Gävleborgs län 47,5 MB
Västernorrlands län 68 MB
Jämtlands län 97 MB
Västerbottens län 105 MB
Norrbottens län 162,5 MB

Filer för nedladdning - CLC 2012

Fria datafiler (zip-komprimerade) Filstorlek
Stockholms län 20 MB
Uppsala län 24 MB
Södermanlands län 18 MB
Östergötlands län 28 MB
Jönköpings län 30,5 MB
Kronobergs län 28 MB
Kalmar län 26 MB
Gotlands län 4 MB
Blekinge län 12 MB
Skåne län 21,5 MB
Hallands län 19 MB
Västra Götalands län 41 MB
Värmlands län 37 MB
Örebro län 22 MB
Västmanlands län 21 MB
Dalarnas län 63 MB
Gävleborgs län 51 MB
Västernorrlands län 71 MB
Jämtlands län 100 MB
Västerbottens län 105 MB
Norrbottens län 154 MB

Produced with funding by the European Union.
 

EU
Copernicus