Datadelning Norge-Sverige

Ett samarbete mellan norska Kartverket och svenska Lantmäteriet för att kunna använda varandras geodata för offentlig användning.

Samverkansavtal mellan Kartverket och Lantmäteriet 

Det finns behov av att dela geodata mellan myndigheter, länsstyrelser och kommuner på båda sidor om den norsk-svenska gränsen. Exempel på gränsöverskridande uppgifter där geodata från båda sidor av norsk-svenska gränsen behövs är blåljusverksamhet, samhällsplanering och natur- och miljövård.

Kartverket och Lantmäteriet har därför tecknat ett samverkansavtal för datadelning för att möjliggöra användning av respektive lands geodata för offentliga uppgifter på båda sidor om riksgränsen.

Norska geodata för svensk offentlig användning

Det finns ett antal öppna tjänster från norska Kartverket som nås via Kartverkets WMS- og cache-tjenster (på norska, nytt fönster).

För frågor och support kontaktas:
Kundesenteret eller Formidlingstjenesten
Telefon: +47 32 11 80 00
E-post: formidling@kartverket.no

Svensk geodata för norsk offentlig användning

Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad och GSD-Ortnamn finns tillgängliga för norsk offentlig användning med offentlig licens.

Förutom ovan nämnda geodata har Lantmäteriet öppna data.