Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Datadelning Norge-Sverige

Ett samarbete mellan norska Kartverket och svenska Lantmäteriet för att kunna använda varandras geodata för offentlig användning.

Samverkansavtal mellan Kartverket och Lantmäteriet 

Det finns behov av att dela geodata mellan myndigheter, länsstyrelser och kommuner på båda sidor om den norsk-svenska gränsen. Exempel på gränsöverskridande uppgifter där geodata från båda sidor av norsk-svenska gränsen behövs är blåljusverksamhet, samhällsplanering och natur- och miljövård.

Kartverket och Lantmäteriet har därför tecknat ett samverkansavtal för datadelning för att möjliggöra användning av respektive lands geodata för offentliga uppgifter på båda sidor om riksgränsen.

Norska geodata för svensk offentlig användning

Följande norska dataset med svensk kodning finns tillgängliga för offentliga gränsöverskridande uppgifter:

  • N50 kartdata (1: 50 000)
  • N250 kartdata (1: 250 000)

Dataseten är öppna data och kan hämtas via följande länkar från Geonorge:

N50 Kartdata med svensk kodning lik Terrängkartan (på norska, nytt fönster)

N250 Kartdata med svensk kodning lik Översiktskartan (på norska, nytt fönster)

Utöver dataseten ovan finns ett antal öppna tjänster från norska Kartverket som nås via Kartverkets WMS- og cache-tjenster (på norska, nytt fönster)

För frågor och support kontaktas:
Kundesenteret eller Formidlingstjenesten
Telefon: +47 32 11 80 00
E-post: formidling@kartverket.no

Svensk geodata för norsk offentlig användning

För norsk offentlig användning finns Terräng-, Väg- och Översiktskartan tillgänglig med norsk kodning. Dataseten finns att hämta via www.geonorge.no/ (på norska, nytt fönster)

Utöver detta finns Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad och GSD-Ortnamn tillgängliga för norsk offentlig användning med offentlig licens.

Förutom ovan nämnda geodata har Lantmäteriet öppna data.