Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Vanliga frågor

Välj det område som passar ditt ärende för att komma rätt direkt!

Om du har e-legitimation kan du logga in och se dina uppgifter online.

Läs mer om Min Fastighet och logga in för att se information om dina fastigheter.

Vårt Kundcenter kan svara på frågor om fastigheter och lämna ut kopior eller utdrag ur Fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen.

Inskrivningsärenden

Har du frågor om ett pågående inskrivningsärende (exempelvis lagfart, inteckning, tomträtt)?

Då är du välkommen att kontakta Fastighetsinskrivningen på telefon 0771-63 63 63, tonval 2.

Vill du skicka in en komplettering i ett pågående inskrivningsärende?

Komplettering i ett inskrivningsärende skickas till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje.

Ange att det gäller en komplettering, fastighetsbeteckning och eventuellt ärendenummer.


Lantmäteriförrättningar

Vill du följa din pågående lantmäteriförrättning?

Du kan följa dina pågående lantmäteriförrättningar i tjänsten för lantmäteriförrättningar.
Du som är privatperson eller dödsbodelägare loggar in med e-legitimation. Saknar du e-legitimation kan du ta del av informationen genom att kontakta Kundcenter.

Företräder du juridisk person kan du också få tillgång till tjänsten.

Vill du veta om din lantmäteriförrättning fått en handläggare?

När ditt ärende blir fördelat kommer ansvarig handläggare ta kontakt.
Vårt Kundcenter kan också se om ett ärende har fördelats till en handläggare.

Behöver du komplettera ditt ärende om lantmäteriförrättning?

De kompletteringar som behöver vara i original ska postas till Lantmäteriet Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.

Märk handlingarna med ärendenumret.

Övriga kompletteringar kan mailas till kundcenter@lm.se.

Har du funnit ett fel i din GPS eller navigator?

Läs bland GPS-frågor och svar