Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Fastighetsprisuttag

Produkten levererar ett engångsuttag av fastighetsöverlåtelser t.ex. för ett geografiskt område i kombination med informationsurval. Det är en ögonblicksbild över hur informationen såg ut vid överlåtelsetillfället.