Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Villkor och avgifter

Villkoren och avgifterna för att använda våra geodata (kartor, bilder och fastighetsinformation) skiljer sig beroende på hur du vill använda dem.

Läs mer om avgifterna i Avgifter och leveransinformation för geodata (pdf, nytt fönster).

Räkna ut avgifter för rasterdatatransaktioner i visningstjänst (xls, nytt fönster) med hjälp av denna 'beräkningssnurra'. Motsvarande information finns under rubriken "Transaktionsbaserade avgifter för rasterdata i visningstjänst" i dokumentet ovan.

Förutom avgiftsdokumentet ovan finns också hjälp att räkna ut rabatt för Fastighetsuttag och Fastighetsprisuttag enligt rabattrappan. Använd dokumentet Rabattrappa (xls, nytt fönster) 

Vilken användningskategori tillhör du?

Välj den användningskategori som passar dig i listan här nedanför för att läsa mer om de villkor och avgifter som gäller för just ditt användningsområde.

I vissa fall kan din verksamhet ingå i fler än en av användningskategorierna. Om du inte kan avgöra vilken kategori din verksamhet hör till så är du välkommen att kontakta vår geodatasupport för att få rådgivning.

Den här användningskategorin gäller om du vill utveckla produkter eller tjänster där geodata ingår för försäljning till andra användare.

Om du vill bli återförsäljare av geodata behöver du teckna ett särskilt vidareförädlaravtal med oss.

Läs mer om hur du gör för att bli återförsäljare

Viss typ av spridning får göras av alla

Användaren har rätt att:

 • Publicera kartor/bilder som illustration i analog form t.ex. i rapporter, böcker eller liknande kan göras utan avgift.
 • Publicera kartor/bilder i digital form (endast sammanslagen raster) kräver att egen information visas ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift.

Begränsningar:

 • Publicering av kartor/bilder i digital form, utan egen information, kräver licens för respektive produkt, såvida de inte är tillgängliga som öppen data.
 • Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

Vid tillgängliggörande av kartor/bilder nyare än 50 år krävs att bilden förses med copyrightmärkning ©Lantmäteriet

Läs mer om våra produkter

Den här användningskategorin gäller om du vill använda geodata som internt verksamhetsstöd och/eller planeringsunderlag i din eller ditt företags kommersiella verksamhet.

Du får använda geodata för att illustrera din eller ditt företags egen information i broschyrer och på Internet, till exempel för att visa var företaget har sin verksamhet. Geodata tillhandahållna från Lantmäteriet får inte göras tillgängliga på annat sätt än ovan för externa användare, vare sig i bearbetad eller obearbetad form.

Avgifterna för rätten att nyttja grunddataprodukter bestäms med ledning av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Föreskrifterna kungörs i Lantmäteriets författningssamling, LMFS

Avtals- och leveransvillkor

Avtals- och leveransvillkor på svenska och engelska.

Förbindelse uppdragstagare (dotx)
Contractor's commitment (dotx)

Vill du göra en beställning?

Läs mer på sidan Geodataprodukter

Den här användningskategorin gäller om du vill använda geodata för något av följande ändamål.

Personligt bruk - Du kan till exempel använda geodata i din egen GPS eller för att illustrera din personliga blogg på Internet. Med personlig blogg menas sådan som inte är inkomstbringande för den som bloggar. Du får inte tillgängliggöra data på annat sätt än ovan utanför din närmaste familjekrets, vare sig gratis eller mot betalning.

Ideellt bruk - Din ideella förenings interna verksamhet. Föreningen kan vara idrotts-, nykterhets-, hembygds-, politiska-, religiösa, släktforskarförening eller liknade. Föreningen måste vara en registrerad juridisk person.

Du får använda geodata för att illustrera din förenings egen information i broschyrer och på Internet, till exempel för att visa var föreningen har sina lokaler. Geodata tillhandahållna från Lantmäteriet får inte göras tillgängliga på annat sätt än ovan för externa användare, vare sig i bearbetad eller obearbetad form.

Avgifterna för rätten att nyttja grunddataprodukter bestäms med ledning av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Föreskrifterna kungörs i Lantmäteriets författningssamling, LMFS

Avtals- och leveransvillkor

Avtals- och leveransvillkor på svenska och engelska.

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.
  Definitions (pdf) Concepts that may occur in agreements with commercial further processors and users.

  Information om Lantmäteriets personuppgiftsbehandling (pdf)
  Information about Lantmäteriet's processing of personal data (pdf)

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)
  Contractor's commitment (dotx)

  Vill du göra en beställning?

  Läs mer på sidan Geodataprodukter

  Den här användningskategorin gäller dig som arbetar i en myndighet, kommun eller annan organisation som utför offentliga uppgifter enligt lag eller annan instruktion.

  Du får använda geodata för att illustrera din offentliga organisations egen information i broschyrer och på Internet, till exempel för att visa var organisationen har sina lokaler. Geodata tillhandahållna från Lantmäteriet får inte göras tillgängliga för tredje man utöver vad som anges i licensen.

  I vissa fall kan en offentlig organisation bedriva kommersiell verksamhet. Om du vill använda geodata i den kommersiella verksamheten behöver du även teckna ett avtal för kommersiell slutanvändning.

  Avgifterna för rätten att nyttja grunddataprodukter bestäms med ledning av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Föreskrifterna kungörs i Lantmäteriets författningssamling, LMFS.

  Statliga myndigheter får tillgång till fastighetsinformation och viss geografisk information avgiftsfritt, för användning inom det offentliga uppdraget.
  De geodata som berörs är information från fastighetsregistret samt viss geografisk information, se produktförteckning. Dessa geodata får användas i enlighet med licensvillkoren för offentlig användning, se nedan. Undantagna från avgiftsfriheten är de statliga affärsverken.

  Avtals- och leveransvillkor

  Avtals- och leveransvillkor på svenska och engelska.

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.
  Definitions (pdf) Concepts that may occur in agreements with commercial further processors and users.

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)
  Contractor's commitment (dotx)

  Vill du göra en beställning?

  Läs mer på sidan Geodataprodukter

  Geodatasamverkan

  Myndigheter, kommuner och organisationer som har offentliga uppgifter har möjlighet att teckna användaravtal för geodatasamverkan. Genom geodatasamverkan får du mot en fast årlig avgift tillgång till många myndigheters geodata för att fullgöra ditt offentliga åtagande.

  Vill du veta mer om Geodatasamverkan? Läs mer på Avtal för Geodatasamverkan

  Här kan du se vilka organisationer som har tecknat användaravtal för Geodatasamverkan
  Läs mer om vad som gäller när du har användaravtal för Geodatasamverkan och vill beställa geodata från Lantmäteriet

  Den här användningskategorin gäller om du undervisar, forskar eller studerar vid grundskola, högskola eller universitet eller om du arbetar inom kulturområdet och vill använda geodataprodukter i din verksamhet.

  FUK-avtal

  Lantmäteriet, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU) tillhandahåller geodata avgiftsfritt för användning inom utbildning, forskning och kulturverksamhet. För att få åtkomst till denna geodata behöver man teckna ett licensavtal.
  Information om vilka verksamheter som täcks inom FUK och licensavtal hittar du på Geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter.

  Avgiftsfria geodataprodukter för forskning, utbildning och kulturverksamhet.

  Publicering av Lantmäteriets data får göras enligt slutkundsvillkoren, märk kartan eller bilden med ©Lantmäteriet, inget medgivande behövs.

  Här hittar du också Lantmäteriets Öppna data - som är fritt tillgängliga för alla, och får användas utan begränsande villkor.

  Avtals- och leveransvillkor

  Avtals- och leveransvillkor på svenska och engelska.

  Definitioner (pdf) Begrepp som kan förekomma i avtal med vidareförädlare och användare.
  Definitions (pdf) Concepts that may occur in agreements with commercial further processors and users.

  Information om Lantmäteriets personuppgiftsbehandling (pdf)
  Information about Lantmäteriet's processing of personal data (pdf)

  Förbindelse uppdragstagare (dotx)
  Contractor's commitment (dotx)

  Vill du göra en beställning? Läs mer på sidan Geodataprodukter

  Behöver du ansöka om tillstånd?

  I vissa fall måste du ha tillstånd för att upprätta databaser och/eller sprida geografisk information, enligt 9 § lag (2016:319) Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information.

  Läs mer på sidan Spridningstillstånd