Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

SWEPOS

Med hjälp av GNSS och Swepos® kan du navigera och bestämma din position på meter- till centimeternivå, i realtid eller genom efterberäkning.

SWEPOS logotypeSwepos är ett nationellt nät av fasta referensstationer för GNSS. Du hittar mer information om de tjänster som Swepos kan erbjuda på Swepos webbplats (nytt fönster).

Swepos uppgift är att tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för olika tillämpningar, till exempel

 • positionsbestämning på centimeter- till meternivå i realtid för bland annat navigering och datainsamling för databaser med lägesbunden information
 • positionsbestämning på millimeter- till centimeternivå genom efterberäkning.

Andra syften med Swepos är

 • att realisera och monitorera det nationella referenssystemet, SWEREF 99
 • att tillhandahålla data från GNSS-satelliterna för navigering, positionsbestämning, och vetenskapliga ändamål
 • att monitorera GNSS-systemens integritet.

Positionering med meternoggrannhet

Den mätmetod som i realtid ger positioner med en mätosäkerhet på meternivå benämns DGPS eller DGNSS. Exempel på tillämpningsområden är

 • uppdatering av databaser med lägesbunden information
 • jord- och skogsbrukstillämpningar, till exempel arealmätning, skördekartering och skoglig planering.

Fördelen med att mäta i realtid är att man får en position redan ute i fält, vilket gör att man i ett tidigt skede kan kontrollera sina mätningar.

Om du inte har har behov av positionen i realtid kan du lagra observationsdata vid mättillfället och sedan beräkna positionen i efterhand med hjälp av Swepos-data, som kan laddas ner via ftp.

Positionering med centimeternoggrannhet

Realtid

RTK är den mätmetod som ger positioner med en mätosäkerhet på centimeternivå i realtid. Exempel på tillämpningsområden är

 • detaljmätning
 • förrättningsmätning
 • utsättning
 • maskinguidning och maskinstyrning.

Swepos fasta referensstationer samverkar i ett nätverk för att ge användaren tillgång till sömlös RTK-mätning, så kallad nätverks-RTK, och ger en tjänst som kan användas av alla användare inom täckningsområdet. De enskilda användarna behöver då inte etablera egna – tillfälliga eller permanenta – referensstationer.

Efterberäkning

Swepos beräkningstjänst är till för dig som inte själv vill efterberäkna statiska mätningar. Tjänsten beräknar koordinater för din nypunkt med hjälp av data från omkringliggande Swepos-stationer och utnyttjar Internet för kommunikation med användaren.

För dig som själv vill efterberäkna dina statiska GNSS-mätningar tillhandahåller Swepos data i mottagaroberoende format.

Pågående utveckling av Swepos

Utvecklingsverksamheten inom Swepos inriktas dels på att tillhandahålla data för efterberäkning med så liten fördröjning som möjligt, dels på att förbättra prestanda och driftsäkerhet för nätverks-RTK-tjänsten.