Swepos

Data från Swepos, som är ett nationellt nätverk av fasta referensstationer, ger möjlighet till navi­geringsstöd och noggrann positionsbestämning för en rad olika GNSS-tillämpningar; allt från positions­bestämning i realtid för produktionsändamål – bland annat guidning av entre­prenad­maskiner – till vetenskapliga studier – till exempel av mycket små och långsamma rörelser i jordskorpan eller inom klimatforskning.

Swepos tjänster

Swepos logo

Realtidstjänster

Nätverks-RTK är en tjänst för realtidsmätning med GNSS/RTK-utrustning som ger möjlighet till positionsbestämning med mätosäkerhet på centimeternivå i referenssystemet SWEREF 99. Du har också tillgång till stödtjänster för planering och kvalitetssäkring.

DGNSS-tjänsten ingår i öppna data och ger möjlighet till positionering med lägesosäkerhet på meternivå.

Efterberäkningstjänster

Abonnemanget Efterberäkning ger tillgång till Swepos Beräkningstjänst, Virtuell rinex och Rinex-data. Du kan då välja om du vill skicka in dina statiska GNSS-mätningar för koordinatberäkning i beräknings­tjänsten eller om du vill ladda hem Swepos-data för egen beräkning av dina mätningar.

Tillämpningar – Nätverks-RTK

En mätningsingenjör står nere i ett ledningsschakt och mäter in avloppsrör.

Realtidstjänsten Nätverks-RTK kan ge nytta i många olika tillämpningar förutom traditionell mät­ningsteknik med bl.a. inmätning av fastigheter och husutsättningar. Nätverks-RTK kan också användas för t.ex. noggrann positionering av drönare, precisionsjordbruk och mycket annat.