Swepos

Data från Swepos, som är ett nationellt nätverk av fasta referensstationer, ger möjlighet till navi­geringsstöd och noggrann positionsbestämning för en rad olika GNSS-tillämpningar; allt från positions­bestämning i realtid för produktionsändamål – bland annat guidning av entre­prenad­maskiner – till vetenskapliga studier – till exempel av mycket små och långsamma rörelser i jordskorpan eller inom klimatforskning.

Nu lanseras Beidou i Swepos Nätverks-RTK

Från och med kvällen den 29 februari kan du dra nytta av alla fyra globala satellitsystem för positionering med Swepos Nätverks-RTK, d.v.s. GPS, Glonass, Galileo och nu även det kinesiska Beidou.

De nya signalerna finns tillgängliga via anslutningspunkten MSM_GNSS. Även om din utrustning saknar stöd för Beidou bör anslutningspunkten fortfarande gå att använda.

Vi har även två nya anslutningspunkter med reducerat innehåll.

Läs mer och ta del av detaljerad uppkopplingsinformation.

Swepos tjänster

Swepos logo

Realtidstjänster

Nätverks-RTK är en tjänst för realtidsmätning med GNSS/RTK-utrustning som ger möjlighet till positionsbestämning med mätosäkerhet på centimeternivå i referenssystemet SWEREF 99. Du har också tillgång till stödtjänster för planering och kvalitetssäkring.

DGNSS-tjänsten ingår i öppna data och ger möjlighet till positionering med lägesosäkerhet på meternivå.

Efterberäkningstjänster

Abonnemanget Efterberäkning ger tillgång till Swepos Beräkningstjänst, Virtuell rinex och Rinex-data. Du kan då välja om du vill skicka in dina statiska GNSS-mätningar för koordinatberäkning i beräknings­tjänsten eller om du vill ladda hem Swepos-data för egen beräkning av dina mätningar.

Tillämpningar – Nätverks-RTK

En mätningsingenjör står nere i ett ledningsschakt och mäter in avloppsrör.

Realtidstjänsten Nätverks-RTK kan ge nytta i många olika tillämpningar förutom traditionell mät­ningsteknik med bl.a. inmätning av fastigheter och husutsättningar. Nätverks-RTK kan också användas för t.ex. noggrann positionering av drönare, precisionsjordbruk och mycket annat.