Tyngdkraft Nedladdning

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige, indelade i indexrutor med storleken 100x100 km enligt SWEREF 99.

Kort om produkten

Totalt finns knappt 20 000 punkter. Tyngdkraftsvärdena är angivna i RG 2000.

Logga för Inspire.

Geografiskt urval: Indexrutor (100 x 100 km)
Leveransformat: GML, textformat
Koordinatsystem: SWEREF 99 (EPSG:5628), ETRS89 (EPSG:7409)

Så ofta uppdateras informationen

Lantmäteriet mäter löpande nya tyngdkraftspunkter. Data för dessa publiceras i tjänsten med som mest ungefär ett halvårs fördröjning.

Har du frågor om

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2023-11-15

Tyngdkraftsvärdena angivna i tyngdkraftssystemet RG 2000.

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2017-12-13

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningsprodukter

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från The Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS på The Open Geospatial Consortium webbplats (nytt fönster)

Om webbstandarden Atom på RFC Editors webbplats (nytt fönster)

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra geodataprodukter kan du läsa mer i produktdokumentationen.

Våra geodataprodukter med API:er kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Alla våra e-tjänster

Hämta produkt

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data; Creative Commons, CC0. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Villkoren för CC0, på Creative Commons webbplats (nytt fönster)