Tyngdkraft Nedladdning

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och ger tillgång till detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige, indelade i indexrutor med storleken 100x100 km enligt SWEREF 99.

Kort om produkten

Totalt finns fler än 20 000 punkter. Tyngdkraft är i nuläget angivet i RG82, men kommer att anges i RG2000 när detta färdigställts.

Logga för Inspire.

Så ofta uppdateras informationen

Lantmäteriet mäter löpande nya tyngdkraftspunkter. Data för dessa publiceras i tjänsten med som mest ungefär ett halvårs fördröjning.

Har du frågor om

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Hämta produkt

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Licensen och vad den innebär

Våra öppna geodata är tillgängliga under licensen för öppna data; Creative Commons, CC0, som du kan läsa om på organisationen Creative Commons webbplats (nytt fönster). Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data.

Detta gäller även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningstjänster

Nedladdningstjänsterna bygger på standardprotokollet WCS (nytt fönster) från OGC eller webbstandarden Atom (nytt fönster).

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra tjänster av geodata? Läs den dokumentation i pdf-format som du finner på respektive produktsida.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2017-12-13