Lägenhetsregisterinformation uttag

Produkten kommer på sikt att avvecklas och ersättas av Lägenhet Nedladdning.

Kort om produkten

Lägenhetsregisterinformation uttag kommer att ersättas av produkten Lägenhet Nedladdning.

Ett uttag av lägenhetsregisterinformation ger en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp.

Möjligheten att få tillgång till lägenhetsinformationen regleras i lägenhetsregisterlagen (nytt fönster) och är inte allmänt tillgängliga. 

Fastighetsägare som behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta kommunen där fastigheten är belägen.

Ändamål och villkor för information i digital form

Lantmäteriet kan lämna ut uppgifter ur registret via produkten i digital form. Sådan utlämning får endast ske för ändamålen:

 • Folkbokföring
 • Framställning av statistik
 • Forskning
 • Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Uppgifterna i digital form får endast lämnas ut till:

 • Skatteverket
 • Statistiska centralbyrån
 • Berörd kommun
 • Fastighetsägaren.

Registerutdrag enligt offentlighetsprincipen

Om du vill ha enstaka uppgifter ur registret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta kundcenter.

Utlämning får ske förutsatt att inte sekretess lägger hinder i vägen.

Beställ produkt

Du får möjlighet att beställa lägenhetsinformation i semikolonseparerade textfiler enligt överföringsformatet (ÖFF) och använda informationen i dina egna system och applikationer.

Ett uttag av lägenhetsinformation ger en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Informationsurval

I ett uttag av lägenhetsinformation kan en eller flera av följande tabeller ingå:

 • Uppgift om bostadslägenhet (tabell 55B) 
 • Uppgift om entré (tabell 55A)
 • Uppgift om byggnad (tabell 50A)
 • Uppgift om fastighet (tabell 01A)

I dokumentet Tillhandahållande Fastighetsinformation (pdf) beskrivs tabellernas innehåll på en övergripande nivå, Formatbeskrivningen (pdf) går ända ner på fältnivå.

Beställ

Kontakta Geodatasupport

I samband med begäran om utlämning i digital form ska Lantmäteriet göra en ändamålsprövning. Bifoga därför ifylld blankett Ändamålsprövning (dotx, nytt fönster). Blanketten finns även i en engelsk version Application for extraction of data from apartment register (dotx, new window).