Lägenhet Nedladdning

Produkten levererar lägenhetsregisterinformation som kan integreras i egna system och applikationer. Uttagen är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Kort om produkten

Lägenhet Nedladdning innehåller information från lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lägenhetsregistret regleras i lägenhetsregisterlagen och är inte allmänt tillgänglig. Uppgift om vem som bor i lägenheten finns inte i lägenhetsregistret.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

 • Uppgifterna i digital form får endast lämnas ut till:
  • Skatteverket
  • Statistiska centralbyrån
  • berörd kommun
  • fastighetsägaren. Fastighetsägare med frågor om lägenhetsregistret ska vända sig till kommunen som fastigheten ligger i. Mer om lägenhetsregistret.
 • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med lägenhetsregisterlagen.
 • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Begränsad tillgång

Lantmäteriet kan endast lämna ut uppgifter ur lägenhetsregistret i digital form för följande ändamål:

 • Folkbokföring.
 • Framställning av statistik.
 • Forskning.
 • Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

Ändamålen är enbart är godkända för: Skatteverket; Statistiska centralbyrån; kommun, för sitt eget bestånd; och fastighetsägare, för sina egna fastigheter.

Så ofta uppdateras informationen

All information i produkten finns i lägenhetsregistret eller fastighetsregistret. När registren uppdateras slår förändringarna omgående igenom i produkten. Uppdateringsfrekvensen skiljer sig dock mellan de båda informationsmängderna.

Byggnadsinformation

Byggnadsdelen och lägenhetsinformation i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om registrering av byggnadsinformation.

Byggnads- och lägenhetsuppgifter finns för samtliga 290 kommuner i Sverige. Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

Fastighetsinformation

Fastighetsinformationen ingår i allmänna delen i fastighetsregistret och uppdateras av Lantmäterimyndigheterna efter att beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag.

Dokumentation

Dokumentation för Lägenhet Nedladdning i Dokumentation geodataprodukter (nytt fönster).

Mappningsdokument

Mappningsdokumentet är en informationsmappning mellan leveranserna i formaten XML och ÖFF för samma informationsmängd.

Mappningsdokument Lägenhet (pdf, nytt fönster)

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss använder du e-tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.