Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Tjänst som ger tillgång till ytor för fastighet med fastighetsbeteckning samt fastighetsgränser. Tjänstens information uppfyller kraven för Inspire.

Kort om produkten

Logotype för tjänster som uppfyller riktlinjer enligt EU-direktivet Inspire.  
Vid beställning erhålls inloggning till en nedladdningsplats.
Den nedladdade filen innehåller fastighetsområden enligt Inspire-specifikationen, CP, och består av:

  • Registerenhet
  • Objektidentitet
  • Kommuntillhörighet
  • Registerbeteckning
  • Fastighets- och samfällighetsområden
  • Fastighetsgränser
  • Versionsdatum

Undantag från specifikationen: Vi tillhandahåller inte traktindelningen, Cadastral zoning, eftersom vi inte har ytbildad traktindelning i våra grunddata.

Valbart område: kommun
Format: GML (XML-format för geodata)

Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet varav webbläsare är en. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, vissa har det inbyggt, för andra krävs det att man installerar en plugin för att läsa flödet. 

Så ofta uppdateras informationen

Informationen uppdateras halvårsvis.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Inspire:s webbplats (nytt fönster) kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Teknisk beskrivning - Gällande version 1.0 (pdf, nytt fönster). 

Tekniskt ramverk och standard för nedladdningstjänster

Nedladdningstjänsterna bygger på standardprotokollet WCS (nytt fönster) från OGC eller webbstandarden Atom (nytt fönster).

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Vill du ha djupare teknisk information om våra tjänster av geodata? Läs den dokumentation i pdf-format som du finner på respektive produktsida.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. Återförsäljarna kan dessutom hjälpa dig med anpassning och bearbetning av produkterna.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du Beställningsformuläret.

Om du vill använda våra geodatatjänster i din verksamhet behöver du först teckna en licens för nyttjande. Skicka in en förfrågan via vårt Beställningsformulär.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med anpassning och bearbetning av våra produkter och tjänster? Då ska du vända dig till någon av våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Versionshistorik
Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.0

Tillgänglig i produktionsmiljö från:
2017-12-31