Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Nordiska geodata för krishantering

De nordiska kartverken ger nyttjanderätt till geodata i form av kartdata samt adresser och ortnamn för beredskaps- och krishantering för respektive lands blåljusaktörer (räddningstjänst, ambulans, polis samt motsvarande) och beredskapsaktörer (såsom civilförsvar samt andra beredskapsfunktioner) över ett område som täcker en 100 kilometers zon från grannlandets gräns.

Det nordiska avtalet

Geodata får användas i enlighet med avtalet, och i bilagan finns en förteckning över vilka geodata avtalet omfattar från respektive land. I bilagan finns också e-postadresser till kontaktpersonerna som aktörer i behov av geodata ska vända sig till.

Leverans sker utan avgift vid beställning av produkter med koordinatsystem enligt listan i bilagan. Vid beställning med annat koordinatsystem utgår en leveransavgift enligt ordinarie taxa.