Nordiska geodata för krisberedskap och blåljus

Krisberedskaps- och blåljusaktörer kan få tillgång till ett urval av gränsöverskridande geodata kostnadsfritt från de nordiska kartverken. Urvalet omfattar kartdata, adresser och ortnamn över ett område som täcker en 100 kilometers zon från grannlandets gräns.

Tillgång till gränsöverskridande geodata

Krisberedskaps- och blåljusaktörer kan få tillgång till ett urval av gränsöverskridande geodata kostnadsfritt från de nordiska kartverken. De geodata som erbjuds är kartdata, adresser och ortnamn från Danmark, Finland, Island och Norge.

Bilaga – Geodata som ingår från respektive land (pdf, nytt fönster).

Ändamål för användning och geografisk täckning

Krisberedskaps- och blåljusaktörer har rätt att använda urvalet av geodata för krisberedskap och krishantering, för ett geografiskt område som täcker en 100 kilometers zon från grannlandets gräns.

Beställ geodata från våra nordiska grannländer

Krisberedskaps- och blåljusaktörer kan beställa geodata från vår nordiska grannländer genom att kontakta geodatasupport@lm.se.

Vid beställning av produkter med koordinatsystem enligt listan i bilagan sker leverans utan avgift. Vid beställning med annat koordinatsystem utgår en leveransavgift enligt ordinarie taxa.