Uppdatering och förändring av geodatatjänsterna Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning, Inspire

24 november 2023

Den 29 november 2023 kommer en uppdatering av tjänsterna Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning, Inspire.

Samtliga områden har uppdaterats med ny information. I Hydrografi Nedladdning har även andra smärre förändringar och rättningar gjorts.

Åtkomstpunkterna för tjänsterna kommer inte att ändras.

För mer information, se produktsidorna Hydrografi Visning, Inspire och Hydrografi Nedladdning.

Geodatatjänst Förändring alt. Innehåll

Hydrografi Nedladdning version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2023-11-29.

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2023-11-29.

Åtkomstpunkterna är oförändrade.

  • Samtliga områden är uppdaterade.
  • Kustområdesgränserna, som tidigare visats som stängningar, har tagits bort.
  • I Inspiretemat har vattendragsytors namn lagts på stomlinjerna i vattendragsytorna, på motsvarande sätt som i temat för svensk vattenstandard.
  • Smärre felrättningar.

Hydrografi Visning, Inspire version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2023-11-29.

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2023-11-29.

Åtkomstpunkterna är oförändrade.

  • Samtliga områden är uppdaterade.