Uppdatering och förändring av geodatatjänsterna Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning, Inspire

12 november 2022

Den 16 november 2022 kommer en uppdatering av tjänsterna Hydrografi Nedladdning och Hydrografi Visning, Inspire. 

Samtliga områden har uppdaterats med ny information. I Hydrografi Nedladdning har gränserna justerats för vissa huvudavrinningsområden, kustområden och norska produktområden.

Åtkomstpunkterna för tjänsterna kommer inte att ändras.

För mer information, se produktsidorna Hydrografi Visning, Inspire och Hydrografi Nedladdning.

Geodatatjänst Förändring alt. innehåll

Hydrografi Nedladdning version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-11-16

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-11-16

Åtkomstpunkterna är oförändrade.
  • Samtliga områden är uppdaterade.
  • Gränserna för vissa huvudavrinningsområden, kustområden och norska produktområden har förändrats något.
  • I temat svensk vattenstandard, fysiskt vatten, redovisas nu kanaler i RiverReach, via attributet origin.
  • Strandlinje mot hav och stängning mot hav redovisas nu enbart i kustområdena och gäller både Inspire- och vattenstandardtemat.

 

Geodatatjänst Förändring alt. innehåll

Hydrografi Visning, Inspire
version 1.1

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-11-16

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-11-16

Åtkomstpunkterna är oförändrade.
Samtliga områden är uppdaterade.