Påminnelse - Förändringar för Topografi 10 Nedladdning, vektor

18 augusti 2022

Som informerats om i tidigare nyhet från 2022-03-01 kommer några mindre förändringar att ske i produkten Topografi 10 Nedladdning, vektor den 1 september 2022. 

Förändringarna avser innehåll i tema Höjd. Värdemängden för attributet objekttyp i skiktet hojdlinje förändras:

  • Nuvarande värde Höjdkurva ändras till Höjdkurva5 (objekttypnr är oförändrat 2401)
  • Nuvarande värde Gropkurva ändras till Gropkurva5 (objekttypnr är oförändrat 2402)

Attribut för hojdkurvstext förändras. Den nya modellen ser ut enligt nedan. (OBS! Attributet textstorleksklass har typen Text och inte Heltal som var angivet i den ursprungliga nyheten).

Attribut Typ Längd
objektidentitet Text 36
skapad Datum 23
textkategori Text 255
textstorleksklass Text 255
textlage Heltal 3
texttyp Text 255
karttext Text 4
textriktning flyttal 6,2

I samband med förändringarna i datamodellen kommer manér/stilfiler att justeras. Kommande produktbeskrivning och demodata kommer att kunna laddas ned, så snart som möjligt, från produktsidan.