Nytt skikt för terränglutning i Markhöjdmodell Nedladdning och Markhöjdmodell Visning

19 december 2022

Nu finns ett nytt skikt för terränglutning i markhöjdmodellens nedladdnings- och visningstjänst.

Det nya skiktet, Terränglutning, brunton är framtaget i syfte att visualisera områden där jord- och bergrelaterade stabilitetsproblem kan förekomma. I Markhöjdmodell Visning finns nu möjlighet att klicka på skikten Terränglutning, brunton respektive Terränglutning, gråton och på så sätt få fram information om lutningen.

Åtkomstpunkterna för tjänsterna kommer inte att ändras. De nya skikten kommer att dyka upp på den befintliga åtkomstpunkten.

För mer information, besök produktsidorna Markhöjdmodell Visning och Markhöjdmodell Nedladdning.