Geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning ersätts av nya produkter

11 februari 2022

Den 2 maj 2022 lanseras Rättighet Visning och Markreglerande bestämmelse Visning. Dessa två produkter kommer att ersätta nuvarande Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Informationsinnehållet i de nya produkterna motsvarar det som idag finns i Planer, bestämmelser och rättighet Visning, men kommer, i och med de nya produkterna, att delas upp i två olika visningstjänster istället för en.

Den 5 oktober 2022 avvecklas den nuvarande geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Ni som idag har tillgång till Planer, bestämmelser och rättigheter Visning kommer automatiskt att få tillgång till Markreglerande bestämmelse Visning och Rättighet Visning den 5 maj 2022.

Om ni endast är intresserade av en av de nya tjänsterna, Markreglerande bestämmelse Visning eller Rättighet Visning, kontakta Lantmäteriet via geodatasupport@lm.se eller partner@lm.se.

Geodatatjänst Förändring

Rättighet Visning v. 1.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-02

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-02

  • Ny visningstjänst som ersätter Planer, bestämmelser och rättigheter Visning
Geodatatjänst Förändring

Markreglerande bestämmelse Visning
v. 1.0

Tillgänglig i verifieringsmiljö:
2022-05-02

Tillgänglig i produktionsmiljö:
2022-05-02

  • Ny visningstjänst som ersätter Planer, bestämmelser och rättigheter Visning
Geodatatjänst Förändring

Planer, bestämmelser och rättigheter Visning v.1.2

Avvecklas 2022-10-05

För mer information, se produktsidorna för Markreglerande bestämmelse Visning  och Rättighet Visning.