Ändring i produkten Byggnad Nedladdning, vektor och Topografi 10 Nedladdning, vektor

10 oktober 2023

Attributet byggnadsnamn3 kommer att levereras tomt i produkterna Byggnad Nedladdning, vektor och Topografi 10 Nedladdning, vektor från och med 2023-10-18.

Om det finns namn på byggnad kommer detta att redovisas i attributet byggnadsnamn1 och eventuellt i attributet byggnadsnamn2. Attributet byggnadsnamn3 kommer levereras tomt. 

Mer information om produkterna finns på respektive produktsida, Byggnad Nedladdning, vektor och Topografi 10 Nedladdning, vektor.