Byggnad Nedladdning, vektor

I Byggnad Nedladdning, vektor tillhandahålls bebyggelse i nio olika skikt med information om byggnader och anläggningar.

Kort om produkten

Produkten innehåller byggnader och anläggningar inklusive flygplatser. Markutbredningen för anläggningar beskriver huvudsakligen industriaktiviteter eller aktiviteter med anknytning till sport, fritid eller kultur.

Byggnad Nedladdning, vektor kan kombineras med andra vektor produkter, till exempel Administrativ indelning Nedladdning, vektor eller Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.
Vektorformatet ger dig möjlighet att skräddarsy kartan efter din egen verksamhet.

Du kan:

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system
  • kombinera med information från Fastighetsregistret, till exempel uppgifter om byggnader
  • visa eller dölja information efter behov med hjälp av skiktindelningen

Geografiskt urval: Valfri polygon, kommun, län, Sverige. 
Leveransformat: GeoPackage
Koordinatsystem: SWEREF 99 TM (EPSG:3006), SWEREF 99 lokala zoner (EPSG:3007-3018)

Så ofta uppdateras informationen

Uppdateringen av informationen sker dels periodiskt i Lantmäteriets egen regi, dels mer kontinuerligt i samverkan. Insamlingen i egen regi genomförs genom tolkning i flygbilder i stereo och ortofoto.

Samverkan sker över hela landet men för att uppnå fullständighet krävs dock kompletteringar genom fotogrammetrisk uppdatering. Aktualiteten i olika områden beror därför på bildförsörjningsprogrammet och de avtal som finns med samverkansparterna.

Förproducerade data

Vissa leveranser av geodata sker från ett förproducerat lager, som uppdateras veckovis. Det gäller leveranser av läns-, kommun- och riksuttag. När läns- och riksuttagen levereras i koordinatsystemet SWEREF 99 TM eller när kommunuttagen levereras i lokala SWEREF-system hämtas data från det förproducerade lagret. I alla övriga leveranser sker uttagen mot datakällor som uppdateras dagligen.

Är ni med i geodatasamverkan?

Abonnera på förproducerade data via Geotorget.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, ta del av produktbeskrivningen (pdf, nytt fönster).

För uppritning med Lantmäteriets föreslagna utseende kan dessa filer användas:

Nedanstående filer i excelformat kan användas för att få hjälp med översättningen från GSD-Fastighetskartan, vektor till Byggnad Nedladdning, vektor.

Informationsskikten innehåller ytor för byggnader och anläggningar, start- och landningsbana samt flygplatsområde. Linjeobjekt för lintrafik och renstängsel. Punktobjekt för master, skorstenar, fyrbyggnad, kyrkor, torn, raststuga med flera.

Demodata

För att kunna bedöma hur dessa data fungerar måste du ha tillgång till lämpligt hanteringsprogram, till exempel ArcGIS eller QGIS.

På sidan Demodata finns två områden. Ett område i stadsmiljö i Göteborg, Majorna och ett område i skogmiljö längst Emån.

Beställ produkt

Du kan beställa geodataprodukter direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare. 

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss på Lantmäteriet använder du tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra våra återförsäljare.

Upphovsrätt och publicering

Läs mer om vad som gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.