Uppgradering av API-portalen

23 maj 2022

Uppgraderingen av API-portalen i produktionsmiljön flyttas till den 18 september. Den nya versionen finns i verifieringsmiljön sedan den 6 maj 2022.

Vi har tidigare informerat att uppgraderingen av API-portalen i produktionsmiljön planerades ske den 22 maj 2022. Detta datum kommer nu att ändras och uppgraderingen kommer att ske den 18 september 2022. 

I API-portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till. 

Uppgraderingen innebär ett nytt utseende i API-portalen och påverkar hanteringen av OAuth2-applikationer, nycklar, med mera. 

Befintliga integrationer bör inte påverkas, men vi rekommenderar ändå att man testar sina system i verifieringsmiljön för att säkerställa att allt fungerar efter uppgraderingen.

För mer information, se produktsidan API-portalen.