Uppgradering av API-portalen

23 May 2022

Uppgraderingen av API-portalen i produktionsmiljön flyttas till den 18 september. Den nya versionen finns i verifieringsmiljön sedan den 6 maj 2022.

Vi har tidigare informerat att uppgraderingen av API-portalen i produktionsmiljön planerades ske den 22 maj 2022. Detta datum kommer nu att ändras och uppgraderingen kommer att ske den 18 september 2022. 

I API-portalen har du som användare av Lantmäteriets direktåtkomsttjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till. 

Uppgraderingen innebär ett nytt utseende i API-portalen och påverkar hanteringen av OAuth2-applikationer, nycklar, med mera. 

Befintliga integrationer bör inte påverkas, men vi rekommenderar ändå att man testar sina system i verifieringsmiljön för att säkerställa att allt fungerar efter uppgraderingen.

För mer information, se produktsidan API-portalen.

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website