Reviderad version av Överföringsformatet ÖFF 11.50

30 mars 2023

Den 30 september 2023 genomförs en mindre revidering av Överföringsformatet ÖFF 11.50. Förändringarna görs i den befintliga versionen av ÖFF och innebär inga ändringar i struktur men i värdemängd för byggnads- och lägenhetsinformation. Justeringar för beskrivningar kommer att genomföras i tre tabeller och i enstaka fält i respektive tabell.

Nedan redovisas de förändringar som kommer att genomföras på detaljnivå.

Tabell 52B ALTNAMN

I samband med översyn av byggnadsnamn utgår typ av namn = 3 (alternativnamn) och 4 (alternativ byggnadsbeteckning) i fält för NAMNTYP.

Tabell 55B LGH

Ändringen avser att det tillkommer en ny statustyp 4 (planerad) i fält LGHSTATUS.

Tabell 90A ADRPL

För fältet AVVIKERFRANSTANDARD ändras beskrivning av innehåll att värdemängden enbart är J = Ja. Är värdet inte satt är fältet tomt (null).

För mer information, se dokumentationen via produktsidorna Fastighetsuttag respektive Fastighetsavisering.