Påminnelse - avveckling av direktåtkomstprodukter för fastighetsinformation

22 februari 2023

Direktåtkomstprodukterna för fastighetsinformation, Fastighet Direkt, Gemensamhetsanläggning Direkt och Rättighet Direkt kommer att avvecklas den 31 mars 2023 och ersättas av nya versioner.

Utgående produktversioner som kommer att avvecklas:

  • Fastighet Direkt v.2.1.
  • Gemensamhetsanläggning v.1.7.
  • Rättighet Direkt v.1.4.

De utgående versionerna har ersatts av:

  • Fastighet och samfällighet Direkt v.3.1.
  • Gemensamhetsanläggning v.2.1.
  • Rättighet Direkt v.2.1.

Läs mer på någon av följande produktsidor: