Nya versioner av direktåtkomstprodukterna Belägenhetsadress Direkt och Byggnad Direkt

26 januari 2023

Direktåtkomstprodukterna Belägenhetsadress Direkt v.4.2 och Byggnad Direkt v.3.0 kommer att finnas tillgängliga från och med 1 mars 2023.

De nya versionerna är inte bakåtkompatibla och ersätter de nu gällande versionerna Belägenhetsadress Direkt v.4.1 samt Byggnad Direkt v.2.0 som kommer att avvecklas 2023-10-31.

Mer detaljer kommer ni kunna läsa i produktdokumentationen som kommer att publiceras i mitten av februari i Geotorget dokumentation. De nya versionerna kommer att vara tillgängliga i verifierings- och produktionsmiljö 2023-03-01.

Geodatatjänster Förändring

Belägenhetsadress Direkt v.4.2

Byggnad Direkt v.3.0

Tillgängliga i verifieringsmiljö:

2023-03-01

Tillgängliga i produktionsmiljö:

2023-03-01
De nya tjänsterna är inte bakåtkompatibla.
Geodatatjänster Förändring

Belägenhetsadress Direkt v.4.1

Byggnad Direkt v.2.0
Avvecklas 2023-10-31

För mer information, se produktsidorna Belägenhetsadress Direkt och Byggnad Direkt