Detaljerad information kring avveckling av Kundportalen samt produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang

27 april 2023

Som vi tidigare informerat om kommer beställningsgränssnittet Kundportalen, samt produkterna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang, att avvecklas under maj 2023.


Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang kommer att ersättas av:

  • Fastighetsinformation Nedladdning.
  • Samfällighetsförening Nedladdning.

För att fortsätta hämta hem informationen måste du registrera en ny beställning i Geotorget beställning, för informationsmängderna Belägenhetsadress, Byggnad och Samfällighetsförening. 

Geotorget beställning (nytt fönster).

Tidplan
Datum
Information
3 maj 2023 Fastighetsinformation Nedladdning och Samfällighetsförening Nedladdning finns tillgängliga för beställning i Geotorget beställning.
10 maj 2023

Beställningsgränssnittet Kundportalen stängs ner. Det kommer inte längre vara möjligt att lägga en ny beställning för Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang i gränssnittet.

Produkten Nedladdning uttag avvecklas. Informationen i produkten kan inte längre hämtas.

10 - 31 maj 2023 Kunder med aktiva abonnemang kan fortsatt hämta förändringsuttag för befintliga beställningar.
1 juni 2023 Produkten Nedladdning abonnemang avvecklas. Informationen i produkten kan inte längre hämtas.

Dokumentation

Produktdokumentationen för de nya produkterna finns publicerad i Geotorget dokumentation.

Belägenhetsadress och Byggnad i dokumentationen för Fastighetsinformation Nedladdning (nytt fönster).

Information om Samfällighetsförening i dokumentationen för Samfällighetsförening Nedladdning (nytt fönster).

Skillnader mellan produkterna

För informationsmängden Samfällighetsförening tillkommer informationsdelmängden Arkivakt. Objektet PagaendeArende kan innehålla flera pågående ärenden i stället för enbart ett som redovisas i Nedladdning uttag.

Läs mer under informationsinnehåll i produktdokumentationen (nytt fönster).

Informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad – skillnaderna i informationsmappningen i produktdokumentationen (nytt fönster).

Vill du veta mer?

Tidplan med mera – produktutveckling inom fastighetsinformation (nytt fönster).

För mer information, gå till produktsidorna: Nedladdning abonnemang, Fastighetsinformation Nedladdning och Samfällighetsförening Nedladdning.