Samfällighetsförening Nedladdning

Produkten levererar information om samfällighetsföreningar från samfällighetsföreningsregistret som kan integreras i egna system och applikationer. Det är en ögonblicksbild över hur informationen ser ut just vid uttagstillfället.

Kort om produkten

Samfällighetsförening Nedladdning innehåller information från samfällighetsföreningsregistret om:

  • samfällighetsföreningar
  • vägföreningar
  • vägsamfälligheter
  • föreningar bildade enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar.

Sedan början av 2000-talet bildas endast föreningar av typen samfällighetsförening.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en startavgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med samfällighetsföreningsregisterförordningen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig.

Så ofta uppdateras informationen

Aktualiteten på informationen varierar eftersom föreningarna själva ska anmäla förändringar i stadgar, styrelsesammansättning med mera till Lantmäteriet. Datum för föreningsstämman införs i registret tillsammans med uppgifter om den nya styrelsen eller andra uppgifter.

När samfällighetsföreningsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.

Beställ produkt

Du kan beställa fastighetsinformation direkt från oss eller från någon av våra återförsäljare.

Vill du ha kostnadsfri information om din egen fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst Min fastighet.

Vill du ha uppgifter ur fastighetsregistret enligt offentlighetsprincipen är du välkommen att kontakta Kundcenter.

Beställ från Lantmäteriet

Vill du beställa direkt från oss använder du e-tjänsten Geotorget.

Läs mer om hur du beställer och andra funktioner i Geotorget.

Beställ från återförsäljare

Vill du ha hjälp med att beställa våra geodataprodukter eller få en anpassad lösning för din verksamhet kan du vända dig till någon av våra återförsäljare av geodata.