Languages Lättläst Teckenspråk

Nordiska geodata för krishantering

De nordiska kartverken ger nyttjanderätt till kartdata samt adresser och ortnamn för de nordiska grannländerna.

Nyttjanderätten omfattar användning i beredskaps- och krishantering för respektive lands blåljusaktörer (räddningstjänst, ambulans, polis samt motsvarande) samt för respektive lands beredskapsaktörer (såsom civilförsvar samt andra beredskapsfunktioner) över ett område som täcker en 100 kilometers zon från grannlandets gräns.

Myndighet Kontaktperson
Kartverket, Norge Kristian Kihle
Landmælingar, Island Gunnar H Kristinsson
Lantmäteriet, Sverige Johan Linjer
Maanmittauslaitos, Finland Teija Tarvainen
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark Jørgen Bierrings

Aktörer i behov av data vänder sig till sitt lands kontaktperson.

Produkterna får användas i enlighet med avtalet nedan. I avtalets bilaga finns e-postadresser till kontaktpersonerna.

Leverans utan avgift gäller vid beställning av produkter enligt koordinatsystemet i listan. Om produkten beställs med annat koordinatsystem utgår en leveransavgift enligt ordinarie taxa.

De avgiftsfria produkterna från Lantmäteriet är

Produkt Koordinatsystem
Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad  
GSD-Fastighetskartan, vektor, Topografi

Plan: SWEREF 99 TM
Höjd: RH 2000

GSD-Terrängkartan, raster

Plan: SWEREF 99 TM
Höjd: RH 2000

GSD-Vägkartan, raster

Plan: SWEREF 99 TM
Höjd: RH 2000

GSD-Fjällkartan, raster

Plan: SWEREF 99 TM
Höjd: RH 2000

GSD-Ortnamn Plan: SWEREF 99 TM

Fastighetsavisering/Fastighetsuttag
• Belägenhetsadresser

Plan: SWEREF 99 TM

Nedladdning uttag/abonnemang,
• Belägenhetsadresser

Plan: SWEREF 99 TM
GSD-Höjddata, grid2+

Plan: SWEREF 99 TM
Höjd: RH 2000

Laserdata

Plan: SWEREF 99 TM
Höjd: RH 2000

Höjdmodell Visning