Languages Lättläst Teckenspråk

Datadelning Norge-Sverige

Ett samarbete mellan norska Kartverket och svenska Lantmäteriet för att kunna använda varandras geodata.

Kartverket och Lantmäteriet har tecknat ett samverkansavtal för datadelning för att möjliggöra användning av respektive lands geodata för offentliga uppgifter på båda sidor om riksgränsen.

Geodata för offentlig användning i Sverige och Norge

Det finns behov av att dela geodata mellan myndigheter, länsstyrelser och kommuner på båda sidor om den norsk-svenska gränsen. Exempel på gränsöverskridande uppgifter där geodata från båda sidor av norsk-svenska gränsen behövs är:

 • Nationell kartläggning
 • Beredskapsuppgifter
 • Blåljusverksamhet
 • Samhällsplanering (infrastruktur och naturresurser)
 • Natur- och miljövård
 • Lantbruks- och glesbygdsförvaltning

Genom Norge Digitalt finns följande geografiska dataset tillgängliga för offentliga gränsöverskridande arbeten:

 • N50 kartdata (1: 50 000)
 • N250 kartdata (1: 250 000)
 • N1000 kartdata (1: 1 mill)
 • ELVEG/VBASE (Nasjonal veidatabase)

Dataset och tjänster är gratis och nås via Kartverkets WMS- og cache-tjenster

Dataset och tjänster kan ”hentes”/söks på www.kartverket.no

Läs licensen för norska Kartverkets produkter

För frågor och support kontaktas:
Kundesenteret eller Formidlingstjenesten
Telefon: +47 08700
E-post: formidling@kartverket.no

Svensk geodata för norsk offentlig användning

Genom ett avtal mellan svenska Lantmäteriet och norska Kartverket är dessa avgiftsbelagda geodata tillgängliga för norsk offentlig användning med offentlig licens:

 • Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad
 • GSD-ortnamn

Förutom ovan nämnda geodata från Lantmäteriet så redovisas här